3000 камери следят за реда в София

В новата стратегия е предвидено да разшири сградата на Оперативния дежурен център.

СОС гласува новата стратегия за сигурност

42 от тях разпознават регистрационни номера 

До 2022 г. всички детски градини и училища да са оборудвани

Tочно 3019 камери следят за реда в София. Те част от системата за видеонаблюдение на Столичната община и са описани в новата стратегия за сигурност на града за периода 2021-2027 г. Тя ще бъде гледана от Столичния общински съвет на сесията в четвъртък.

Повече от половината от електронните очи - 1700 на брой, са били сложени в периода от 2014 до 2019 г. Най-много камери - 2008, са поставени в общински обекти - детски и учебни заведение и обекти за социални услуги. В момента покритието с видеонаблюдение в детски и учебни заведения е малко над 90%. Остават необхванати 33 детски градини и 7 училища. В новия документ е заложено всички училища и детски градини да бъдат оборудвани с камери до 2022 г.

Едновременно с поставянето на повече камери в учебните заведения е заложено и да продължи изграждането на видеонаблюдение в социални домове, паркове, подлези, градини и детски площадки. Също така ще се разшири и сградата на Оперативния дежурен център.

С 1011 камери се наблюдават публични площи, в това число булеварди, площади, пешеходни зони, паркове, детски площадки. От тях 42 са с възможност за разпознаване на регистрационни номера на автомобилите.
В стратегията е залегнало да продължи преструктурирането на “Общинска полиция” с оглед увеличаване на броя на полицаите, които да работят пряко по опазване на обществения ред. Освен с МВР, е необходимо да продължи и да се задълбочи взаимодействието и с НСО за осъществяването на държавни церемонии, посещения на чуждестранни делегации. Финансовата рамка на стратегията предвижда до 40 млн. лв. за целия период, което прави около 5,7 млн. лв. годишно.

Коментари

Задължително поле