394 свободни работни места в Търновско, от тях само 34 за специалисти

Четирима безработни са се конкурирали за едно място през февруари

Общо 2353 души са регистрирани като безработни през месец февруари в общините Елена, Златарица и Велико Търново. Това обяви директорът на Бюрото по труда в старата столица Обрешко Нечев.

От ведомството отчитат 5-процентов спад на безработицата в сравнение с предходния месец специалистите. Регистрираните заети лица, желаещи да сменят работата си през февруари, са 51, регистрираните учащи- 18, а придобилите право на пенсия – 18. Равнището на безработицата в региона на дирекцията е с 2.1 пункта под нивото за страната. Най-голяма е числеността на новорегистрираните безработни лица, освободени в частния сектор – 172-ма, и в сектор „услуги” – 137 човека.

През февруари са заявени общо 394 работни места, със 178 повече спрямо първия месец на годината. Заявените свободни работи места по програми за заетост са 66. Свободните места за лица без квалификация в региона са 272, за специалисти – 34, за лица с работническа професия – 22.

За едно работно място във великотърновска област средно са се конкурирали четири безработни лица, при пет за предходния месец. 227 са новорегистрираните безработни в община Велико Търново. „Изходящият поток за февруари е 421 души,като ръстът, спрямо януари, е със 146 души. От тях 91% са постъпили на работа, 5% са отпаднали поради наложена санкция от Дирекцията във връзка с неизпълнение плана за действие, отказ от предложено им работно място и други и 4% са отпаднали поради причини като смяна на местожителство, пенсиониране и други. За предходния месец изходящият поток бележи превес над входящия”, коментира Обрешко Нечев.

Коментари

Задължително поле