4000 места по-малко в университетите наесен

Повече пари отиват за подготовка на филолози, историци, философи и теолози

Драстично орязват субсидиите за направленията „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“

С 8% по-малко, или 45 579 вместо миналогодишните 49 596, ще бъдат местата за първокурсници в университетите по държавна поръчка.

През следващата академична година делът на финансираните от държавата първокурсници спрямо броя на абитуриентите се връща към нивото на приема от 2010 г. - 62%. Промените бяха утвърдени от Министерския съвет вчера по предложение на министър Николай Денков. По думите му орязването е необходимо, за да се възстанови балансът, който е нарушен в предишния период. Той подчерта, че броят на учениците, които завършват средно образование, е намалял с около 25% общо за периода от 2010 до 2015 г., а броят на приеманите студенти не се е променял.

Най-значително е орязването на държавния прием в направленията, които произвеждат прекалено много студенти, над 70% от които не могат да се реализират на пазара на труда - “Икономика”, “Администрация и управление” и “Туризъм”.

На висшите училища, които обучават в направления със съществено намаление на приема, е предложено да подготвят тригодишни програми за устойчиво развитие. В тях те трябва да предложат преструктуриране, така че след този период да могат да развиват перспективни за техния регион направления с наличния брой студенти.

За сметка на това се увеличава приемът в специалностите “Педагогика”, “Математика”, “Информационни и комуникационни технологии”, към които има интерес от страна на бизнеса.

Допълнителни пари ще има за хуманитарните направления “История и археология”, “Философия”, “Филология” и “Религия и теология”. В тях се подготвят специалисти, които лесно могат да влязат в училищната мрежа с допълнителна педагогическа квалификация. Целта е по този начин да се компенсира очакваният дефицит на учители през следващите години.

Новост е и че при финансирането на висшите училища ще се вземе предвид и тяхното значение за развитието на региона, в който се намират. Затова се предвижда промяна в методиката на финансиране, която да отчита характерните особености за съответния регион, а не само нуждите на пазара за цялата страна.

Коментари

Задължително поле