444 осъдителни присъди срещу лица, шофирали след употреба на алкохол и наркотици в Бургас

444 граждани са получили осъдителни присъди след внесени актове на Районна прокуратура –Бургас  срещу лица, управляващи МПС в срока на лишаване от право да управляват такива, както и след употреба на алкохол и наркотици през 2016 г., съобщиха от Прокуратурата за "Труд".

Общо 698 дела срещу граждани, управляващи моторни превозни средства (МПС) след като вече са били наказани по административен ред по такова деяние и наказанието им не е изтекло, както и срещу граждани, употребили алкохол и наркотици и седнали зад волана. Горепосочените данни за периода 01.01.2016 г. до 30.12.2016 г. са по дела на Районна прокуратура –Бургас, която е компетентна да наблюдава производствата по тези престъпления, извършени на териториите на общините Бургас, Созопол и Камено. Териториалният обхват на тези населени места също е под юрисдикцията на Районна прокуратура –Бургас.

Благодарение на отличната съвместна работа и сътрудничество между служителите на МВР и прокурорите при Районна прокуратура –Бургас, през посочения период са решени 564 дела, като тези производства са приключени в изключително кратки срокове.

През 2016 г. Районна прокуратура –Бургас е внесла в съда 461 дела по горепосочените престъпни деяния, от които 168 обвинителни акта, 173 споразумения и 120 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания.

По тези дела са осъдени 444 граждани. От тях 82 са ефективните наказания „лишаване от свобода“, 216 са постановените наказания „лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок, а на 17 лица са били наложени пробационни мерки.

Наказание „глоба“ е наложено на 332 граждани. 307 граждани са лишени от право да управляват МПС за определен период от време.

По внесените актове в съда през 2016 г. е постановена само една оправдателна присъда.

За сравнение през 2015 г., общият брой на образуваните дела е 564, решените дела са 473, а общо осъдените лица са били 362. От тях с  ефективно наказание са били 12 граждани, тези с условно наказание са били 128, а оправдателните присъди са били 3 бр.

Данните показват, че през 2016 г. се наблюдава ръст в броя както на общо наблюдаваните дела, така и на решените дела. Налице е значителен ръст при осъдените граждани с наложено ефективно наказание и спад при тези с наложено условно наказание, както и при оправдателните присъди.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право