4/5 от трошките са аут от улиците на София

Четири от всеки пет излезли от употреба автомобили, зарязани по улици, паркинги и междублокови пространства в София, вече са премахнати. Това става ясно от данни, предоставени на “Труд” от Столичния инспекторат.

Към 31 декември 2016 г. на територията на града са установени 8442 излезли от употреба моторни превозни средства, на които са поставени стикер-предписания за доброволно преместване от терените общинска и държавна собственост. Собствениците на 4847 от тези трошки са ги премахнали доброволно. 159 пък са стегнати и са минали годишен технически преглед, с което е отпаднал критерият за определянето им като излезли от употреба. За такива се смятат колите със свалени или стари регистрационни номера и такива, които не са минавали три последователни години на годишен технически преглед.

Кметовете на райони са упълномощени да издават заповеди за принудително преместване на подобни автомобили на площадки за временно съхранение или в центрове за разкомплектоване. Към края на миналата година са издадени 2815 заповеди за преместване. След издаването на такива заповеди са преместени доброволно от собствениците им още 988 излезли от употреба МПС.

Други 773 бракувани коли са принудително транспортирани на площадки за временно съхраняване от фирмите, с които Столичната община има сключен договор, след получаване на заявка от съответната районна администрация. Това означава, че на общински и държавни терени в София все още трябва да се намират около 1675 трошки.

Процедурата по премахването им започва, след като кметът на района сформира комисия от служители на Столичния инспекторат, районната община и районното управление на полицията. Ако при обходите бъде установен автомобил, който не отговаря на един от трите критерия, комисията му поставя стикер-предписание за доброволно преместване. От този момент тече 3-месечен срок. Успоредно се изготвя констативен протокол за техническото състояние на МПС-то. След изтичането на срока, ако собственикът не е махнал колата доброволно, кметът на района издава заповед за принудителното й преместване. След влизането й в сила, кметът изпраща заявка до фирмата, с която Столичната община има сключен договор, и тя премества автомобила на своя площадка за временно съхранение за 14 дни. Ако през това време собственикът му го потърси, трябва да заплати таксата за престоя и преместването и може да прибере колата. Ако никой не се яви, тя отива за разкомплектоване и рециклиране.

“Тримесечният срок е достатъчно дълъг, за да могат гражданите да реагират, и те го правят. В над половината от случаите премахват доброволно старите коли още след залепването на предупредителния стикер”, обясниха от Столичния инспекторат.

 

Изпълняваме европейските изисквания за рециклиране на колите

В ЕС бракуването на стари автомобили генерира между 8 и 9 милиона тона отпадъци всяка година. От 2000 г. е в сила европейската директива за излезлите от употреба МПС. Според нея, от 2015 г. най-малко 95% от теглото на всеки приет за бракуване автомобил трябва да се оползотворява, като най-малко 85 на сто се рециклира. Според европейската статистика България е сред страните, които изпълняват тези изисквания - 95% от теглото на бракуваните у нас коли подлежи на оползотворяване, като 94,1% от него се рециклира за скрап и резервни части. По данни на Евростат през 2014 г. в страната ни от употреба са извадени 80 862 автомобила с общо тегло 82 258 тона.

 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България