52 възпитателни дела срещу деца в Шуменско

Снимка: Архив

Има ръст на децата вършили противообществени прояви в Шуменско, увеличават се и възпитателни дела, които специализираната Комисия за детско превъзпитание има право да образува и разглежда. 71 момичета и момчета са вършили бягства от дома, непосещаване на учебни часове, кражби, хващани са с дрога или да крадат коли, сочи отчетът за 2018 г. През предходната година педагозите са регистрирали 63 малки нарушители.

Водени са 52 възпитателни дела /при 44 за 2017 г./. Педагози и социални работници са наложили три вида наказания: предупреждение, задължаване на децата да участват в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението, а също и поставяне под надзор на обществен възпитател. При осем момичета и момчета първото наказание не е повлияло и за тях е образувано следващо дело. Комисията е присъдила - Труд в полза на обществото, Забрана на непълнолетния да се среща с определени лица и Предупреждение за настаняване във възпитателно училище.

През м.г. няма нито един нарушител настанен в интернат. Двама непълнолетни са били съдени от Районен съд и им е наложена пробация.

Известно е, че 17 от децата, сгазили закона през м.г., са от шуменски Кризисни центрове и Центрове за настаняване от семеен тип.

Коментари

Задължително поле