600 души постъпиха на работа в Шуменско

600 безработни от област Шумен са намерили подходящо работно място през октомври, като повечето от тях са се реализирали благодарениe на местните Бюра по труда. От новоназначените 102-ма са младежи на възраст до 29 г.

Устроени са и 213 продължително безработни с регистрация на трудовата борса над една година.

9,6% /7 318 души/ е равнището на безработица в Шуменска област. Спрямо месец октомври м.г. регистрираните хора без препитание бележат значителен спад - с 1415 души по-малко/1,9%/.

В град Шумен в момента официалната безработица е 3,2% или 1464 човека при 1364 през септември. Лекото увеличение обаче, е ежегодна тенденция, заради освобождаване на сезонни работници, коментират трудови посредници.

Коментари

Задължително поле