63% от работещите в IT сектора искат да работят извън София, малко над 50 % - в чужбина

Почти всеки втори от IT сектора не иска да емигрира и би работил извън столицата. Това сочи проучване за условията на работа в този отрасъл, огласено на дискусия в КНСБ. Организатор беше най-младият синдикат в семейството на Конфедерацията – Национален браншов синдикат „Информационни и комуникационни технологии“.

Близо 70 000 души се трудят в момента в тази сфера, а оборотът от дейността е близо 2 млрд. лв. Този сектор обаче би имал и двойно по-голям потенциал, ако има достатъчно работна ръка, изтъкна президентът на КНСБ Пламен Димитров при откриването на срещата. За да се подобри това, трябва по-добра връзка между образованието и бизнеса, повече инициативи като Концепцията за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти или облекчаването на издаването на сини карти за специалисти, въпреки техния спорен ефект, заяви лидерът на конфедерацията.

Липсата на кадри е един от най-големите проблеми, тъй като води до по-голямо натоварване на съществуващата работна сила, посочва и изследването на пазара, обобщено от Института за социални и синдикални изследвания.

Според 61,5 на сто от анкетираните, сериозен проблем е натовареността в определени периода на годината. Всеки трети в проучването се оплаква, че работи повече от регламентираните 8 часа на ден или пък през нощта и през уикенда. Близо 17 на сто от анкетираните полагат извънреден труд поне веднъж на седмица, а за 11,7 % това е постоянна практика.

Основната причина е недостига на квалифицирани кадри в IT индустрията и работа в намален състав на персонала. През последните години се наблюдава непрекъснато разширяване на дейността на IT сектора, това води до висока конкуренция между компаниите за кадри и свръхнатоварване на наличния персонал, на фона на малко на брой добре подготвени кадри, излизащи от образователната система.

Въпреки високото заплащане, хората от IT сектора се оплакват и от условията, в които работят.

Според 32.8% от анкетираните, съществува сериозен проблем с лошо уредени офиси и работа в „OPEN SPACE”. Големите помещения са шумни и затрудняват концентрацията на служителите. В края на работния ден, около 2/3 от тях споделят, че в определена степен се чувстват психически и физически изтощени.

Забележителен е интересът за работа извън София. Около 63.2% от попитаните имат желание да работят извън столицата, ако заплащането се запази на същите нива, както и всички компоненти, характеризиращи условията на труд.

Въпреки високата степен на професионална удовлетвореност, все още повече от половината от изследваните лица имат намерения да упражняват същата професия в чужбина (51.8%). Причините са свързани, както в търсенето на по-добра организация на труда (21.4%),  така и за повишаване на квалификацията и натрупване на опит (23.4%), както и по –доброто заплащане. Освен причините, които пряко характеризират условията на труд, често се срещат и причини, които са извън параметрите на фирмата, като по-добра обстановка в страната, по-добри условия за живеене и отглеждане на деца.

Добрата новина е, че почти същият процент (47.5%) нямат намерение да работят зад граница и това съотношение се увеличава. Това е доказателство, че високите заплати могат да задържат хората в България, коментираха специалисти по време на дискусията.

Коментари

Задължително поле