7 млн. лв. за обучение на спешните медици

Предстои закупуването на 30 високотехнологични медицински манекена и специализиран софтуер за обучения.

6000 здравни работници ще преминат сериозна квалификация

Около 6000 спешни медици от центровете за спешна медицинска помощ и лечебните заведения с над 50% държавно участие ще минат през сериозно обучение и допълнителна квалификация. Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков в понеделник при представянето на втория етап от проект ПУЛСС - “Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” 2.

Инвестицията по проекта е на стойност 7 млн. лв., а периодът на изпълнение - до 31.12.2019 г. Целта е подобряване качеството на оказваната спешна медицинска помощ и повишаване на знанията и уменията на спешния персонал от цялата страна.

За целта е изграден нов оборудван Национален учебен център и предстои закупуването на 30 високотехнологични медицински манекена и специализиран софтуер за обучения, посочи зам.-министър Пенков. Той коментира, че обученията ще бъдат финансирани изцяло със средства на проекта и всички заети в спешната медицинска помощ ще преминат през курсове за практическа и теоретична квалификация – лекари, сестри, фелдшери, шофьори. Проектът се осъществява със съдействието на Министерството на труда и социалната политика като Управляващ орган на ОП “Развитие на човешките ресурси”.

“Програмата е много сериозна, много амбициозна, предвидени са всякакви ситуации и съм сигурен, че всички вие ще получите допълнителна квалификация”, посочи още Пенков.

На следващ етап предстои друг важен проект, който е свързан с възможността за финансова подкрепа на всички медици, които не специализират по държавна поръчка.

Коментари

Задължително поле