72,5 млн. лева е проектобюджетът за 2019 г. на Община Благоевград, данъците няма да бъдат увеличавани

Публично обсъждане на проекта на Бюджет 2019 на Община Благоевград бе проведено в сградата на Общинска администрация. Тази година той е в размер на 72,5 млн. лева или с около 12 млн. повече от началния бюджет за 2018 г. Въпреки по-високият бюджет, данъците няма да бъдат увеличавани, а напротив, за част от автомобилите ще бъдат намалени. По време на публичното обсъждане стана ясно, че Общината има проектна готовност за инвестиционни обекти на стойност около 19 млн. лева. Гражданите имаха възможност да изразят своето мнение и да дадат предложения, кои от тези обекти са най-приоритетни за изграждане през 2019 г. За озеленяване през 2019 година средствата са завишени от 350 000 лева на 750 000 лева. За съдове за отпадъци – от 200 000 лева на 400 000 лева.

За измиване на града, средствата са увеличени тройно – 360 000, като се предвижда цялостно ежемесечно измиване на улиците. Почти всички предложенията, направени в кампанията „ТИ ПРЕДЛОЖИ! КМЕТЕ, НАПРАВИ“, са предвидени в Бюджет 2019. За изграждането на обектите са предвидени 510 000 лева.

Във връзка с подписания КТД за ресор „Здравеопазване“, Общината ще осигури средства за достигане на минималната работна заплата.

Планирани са 806 хил. лева за осигуряване и издръжките на детските ясли и детските кухни. Средствата за общинската програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми е в размер на 200 000 лева.

По време на публичното обсъждане бяха представени и проектите по Оперативните програми, по които Община Благоевград работи. В тази връзка стана ясно, че през 2019 година се очаква да стартира изграждането на подлез при квартал „Грамада“. Предвидените средства за настоящата година по оперативните програми, които ще бъдат възстановени, е в размер на над 28 млн. лева, като 540 хил. лева са собствен принос на Общината.

За Община Благоевград от Централния бюджет са планирани 2,9 млн. лева обща изравнителна субсидия, 291 хил.лева за зимно поддържане и снегопочистване и 1,2 млн.лева за целева субсидия за капиталови разходи. И тази година политиката на Община Благоевград е в посока запазване на ниските данъци, поддържане на устойчиво ниво на бюджетните приходи при запазване на тежестта на данъчното облагане.

Очакваните приходи от местни данъци за 2019 година са приблизително 10,5 млн.лева, което е с 5% повече от планираните за 2018 година. Срещата бе водена от кмета д-р Атанас Камбитов, заместник-кметовете Иво Николов, Зорница Кралева, Христина Шопова и инж. Емилия Тунева.

По време на общественото обсъждане в сградата на Община Благоевград присъстваха заинтересовани лица, представители на бизнеса, политически партии, НПО, институции и граждани. Всеки желаещ гражданин може да се запознае с проектобюджета на Община Благоевград за 2019, който е публикуван на сайта на Община Благоевград, раздел „Икономика“.

Коментари

Задължително поле