7,3 млн. лева от Европа влизат в Лом

Проекти на обща стойност 7 353 823 лева по четири оперативни програми ще изпълняват малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и институции, съобщиха от община Лом.

Кметът Пенка Пенкова, която е председател на Колективния управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Лом“ (МИГ-Лом) подписа Споразумение за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие. С подписването на това споразумение с управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ и Оперативна Програма “Наука и образование“, Лом стартира нов етап от същинското изпълнение на стратегията. Финансовият ресурс за земеделски производители, микро фирми, както и за изграждането на инфраструктура на територията на община Лом, е в размер на 2 933 700 лева, които се предоставят по програмата „Развитие на селските райони“ (ПРСР).

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 955 800 лева. За проектите за младежка заетост и социални услуги са осигурени 1 486 408 лева от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 977 915 лева са средствата за образователни проекти и за интеграция на уязвими и малцинствени групи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).

„Стратегията, за която осигурихме финансиране, е отличен шанс за гражданския сектор, за бизнеса, земеделските производители, за образователните и културните институции на територията на цялата община, да проявят икономическа активност и да реализират своите идеи“, каза кметът Пенка Пенкова.

Местната инициативна група МИГ-Лом бе учредена през 2017 г. Сдружението, съвместно с Община Лом, изработи Стратегия за водено от общностите местно развитие, която бе одобрена за финансиране.

Експертите на групата започват кампания по информиране на местната общност чрез срещи, информационни събития, обучения и семинари за подготовка на проектите.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони