„Овергаз“ предлага еднакви цени в страната

"Овергаз Мрежи" предлага еднакви цени на газа в различните лицензионни територии на България, става ясно от доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране. Запазват се различни цени за битовите и стопанските абонати, както и в зависимост от потреблението.

Според „Овергаз“ това ще стимулира процеса на газификация у нас и ще увеличи конкурентоспособността и достъпността на природния газ за бита в икономически неразвити райони. Освен това клиентите, които имат няколко обекта в различни райони ще могат вече да плащат по една и съща цена, ако попадат в една и съща тарифна група.

Дружеството отчита, че новоприсъединените битови абонати през 2016 г. се увеличават със 74%, а небитовите – с 24%. За периода 2017 -2019 г. „Овергаз“ планира инвестиции в размер на 24,6 млн. лева и ръст на потреблението на природен газ до 321,5 млн. куб. м след три години. Предложението на компанията за единни цени ще бъде обсъдено на открито заседание в КЕВР в края на месеца.

Коментари

Задължително поле