81 училища във Великотърновско работят по проект „Твоят час”

Нетрадиционните форми са йога и хвърчаща класна стая

В проекта „Твоят час” през настоящата учебна година участват 81 училища от Великотърновска област. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието. Групите за занимания по интереси, които са предпочитани от учениците, са от тематичните области: изкуство и култура, спорт.

226 са групите за обучителни затруднения по български език и литература и 158 групи по математика. Освен по двата предмета, са сформирани и групи за обучителни затруднения по английски език , природни науки и обществени науки.

Най-много такива групи има в СУ „Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш. Великотърновското СУ „Емилиян Станев” разполага с най - много формирования за занимания по интереси - 48 групи със 601 ученици.

Групата „Хвърчаща класна стая” цели децата да развият своята креативност, бързо мислене и ловкост. В заниманията ще се учат да слушат интуицията си и черпят мъдрост от българските пословици и поговорки.

В групите по йога пък децата се научават как да поддържат здраве, щастие и положителна нагласа в ежедневието.

Коментари

Задължително поле