84 възпитателни дела са образувани за година във Велико Търново

Общо 84 възпитателни дела са образувани през 2016 година в Община Велико Търново. Седемдесет и девет от тях са разгледани по отношение на деветдесет и пет малолетни и непълнолетни лица, две от делата са прекратени и две са останали несвършени. Това сочи отчетът на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Велико Търново. Децата, на които е разгледано повече от едно възпитателно дело, са двадесет.

Причините за това са комплексни. Шест от децата са от институции. Позволяват си да нарушават Правилника за вътрешния ред в домовете периодично. Не зачитат правилата и нормите за поведение. Държат се грубо и арогантно спрямо персонала на институцията. Извършват кражби. Чувстват се безнаказани.

Анализитена комисията показват още, че не са редки случаите, в които липсва ефективен родителски контрол. Превантивно към Консултативния кабинет на комисията са насочени 13 деца и двама родители. Скитащи и просещи деца през периода не са установени.

Коментари

Задължително поле