84-годишен осъди банка заради недостъпна среда

Чрез Окръжен съд- Благоевград 84-годишният Х. С. П. от благоевградското село Селище осъди банка по Закона за защита от дискриминация.

Възрастният мъж, който се придвижва само с инвалидна количка, е завел граждански иск заради неосигурен достъп на хора с увреждания до банковото учреждение.

През 2017 година Х. С. П., придружен от дъщеря си, два пъти правил опити да влезе в банковия клон, за да си направи депозит. Той избрал да отиде в съответната банка на ул. “Крали Марко“ № 1 в гр. Благоевград заради добрите лихви, но множеството стълби и липсата на изградена естакада не му позволили да влезе в сградата. Мъжът се почувствал „втора ръка“ човек и решил да съди банката за 4800 лева.

На 08.01.2020 година въззивен състав на Окръжен съд Благоевград, с председател и докладчик окръжен съдия Владимир Ковачев, се произнесе по въззивно гражданско дело № 822/2019 година и на основание чл. 71, ал. 1, т. 3 от Закона за защита от дискриминация осъди банката да заплати на ищеца сумата от 2000 лева, заедно със законната лихва върху нея, считано от 18.12.2017 година до окончателното изплащане, като отхвърли претенцията за разликата между присъдените 2000 лева и претендираните 4800 лева.

Банката е осъдена и на основание чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминация, а именно - да изгради и поддържа архитектурна среда, която да не затруднява достъпа на лица с увреждания до клона й в  Благоевград, ул. "Крали Марко" № 1, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения.

Коментари

Задължително поле