925 кандидати за 260 свободни места в яслите в Пловдив

Местата в общинските детски градини в Пловдив са повече от броя на кандидатстващите за тях малчугани на възраст от 3 до 6 години, но нерешен проблем в града под тепетата си остава недостатъчният капацитет в яслите. Това показаха резултатите от проведеното на 21 юни класиране за прием в детските заведения в Пловдив за обявените 1352 свободни места се бореха 1864 малчугани.

925 от тях са на яслена възраст, а обявените свободни места за деца под 3 години бяха 260. След първо класирани са запълнени 240 места, а вакантните 20 явно не са атрактивни за родителите, тъй като яслите се намират в квартали с преобладаващо ромско население.

Вакантните места за първа възрастова група в общинските забавачки в Пловдив бяха 803, а кандидатите за тях - 768, от които са класирани едва 526. Останалите налични свободни места не отговарят на желанията на родителите.

Подобна беше картинката и при втора възрастова група - от желаещите прием 103 деца са класирани 47 при 130 свободни места, а за подготвителните групи от 68 пет- и шестгодишни деца са класирани 45 при свободен капацитет за подготвителните групи от 159 места.

На предстоящите класирания ще бъдат обявени повече свободни места и за яслените групи, нужно е е само 3-годишните да постъпят през септември в детските градини, увериха от градската управа.

За класираните вече деца е важно да се спази крайният срок 29 юни, до който родителите трябва да подадат документи за записване в яслите и забавачките, в които са приети. Следващото класиране е на 11 юли, а свободните места за него ще бъдат обявени най-късно до 3 юли.

Крайният срок за подаване на онлайн заявление е 9 юли, а за тези, които използват помощта на

директорите, срокът е 6 юли. Постъпване на родените през 2011 и 2012 г. деца през учебната 2017/2018 г. в подготвителни групи е задължително съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи.

Коментари

Задължително поле