Реклама

Aдрес на редакцията: 

гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" 7,

сграда Министерство на културата, ет. 3

 

Телефони за връзка: 

централа:     +359 (2) 90 57 400  вътр. (101)(102)

 +359 (2) 975 3736

 

e-mail: reklama@trud.bg

 

Директор Реклама

Кристина Николова

 

Експерти Реклама

Милена Петрова

m.petrova@trud.bg

Василка Захариева

vzaharieva@trud.bg