Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ вече е в „облака“

Кандидатстването в университета е 24/7 – изцяло в електронна среда. ВСУ "Черноризец Храбър" отваря „Виртуални прозорци“ за кандидат-студентите от 17 до 20 март 2020 г.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е първият български университет, които в сътрудничество с Центъра за творческо обучение интегрира процесите на кандидатстване и обучение с облачните технологии на Google. Това стана в рамките на пилотния проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Центъра за творческо обучение за внедряване на Google G Suite в университета.

Вече са създадени 10 000 електронни профили – на студентите, академичния екип и експертите. Предоставен е пълен достъп до приложенията Classroom, Drive, Youtube Live, Expeditions, Gmail и др. Споделят се неограничени по обем ресурси и се организират виртуални аудитории. Google G suite улеснява управлението на образователните процеси и ежедневното електронно общуване. Платформата осигурява електронното и дистанционно обучение  на студентите, в което университетът има дългогодишни традиции и опит в акредитирани специалности.

„Екипи от студенти от магистърската програма "Софтуерно инженерство" и от бакалавърската "Компютърни науки" на Варненския свободен университет вече разработват специализирани Google-приложения, чрез които ще се разширяват възможностите на G Suite“, коментира доц. д-р Веселина Спасова – преподавател в катедра „Информатика“ на Варненския свободен университет.

От 17 до 20 март ще бъдат „отворени“ и „Виртуални отворени прозорци“ – специално за кандидат-студентите, а кандидатстването е 24/7 изцяло в електронна среда. Абитуриентите ще могат да обсъдят с преподаватели и студенти от Варненския свободен университет своето кариерно развитие и различни въпроси, свързани с кандидатстването в професионалните направления „Психология“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изкуства“, „Национална сигурност“. На сайта – www.vfu.bg, във фейсбук и инстаграм профилите на ВСУ „Черноризец Храбър“ (VarnaFreeUniversity) ще бъдат публикувани линкове-покани за приложението на Google – Hangouts Meet, които ще отведат младежите към „дискусионна аудитория“ на живо. Кандидат-студентите, техните родители и преподаватели ще имат възможност да участват в интерактивните презентации в реално време и да задават конкретни въпроси, свързани с обучението и приема в университета.

Записи на срещите са публикувани в сайта www.vfu.bg, а също и на страниците ни в YouTube, Facebook и Instagram.

ЛИНКОВЕ за ВИРТУАЛНИ ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ

кандидатстудентска кампания на ВСУ „Черноризец Храбър“

17-20.03.2020

 Дата ЧасПрофесионално направление/специалностЛинк

Google Hangout Meet

1 17.3.2020 11:00 ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (бакалаври) Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/nzo-ffqr-ywz

2 17.3.2020 18:00 ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (магистри) Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/owd-dctw-zna

3 18.3.2020 11:00 АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/cqz-yead-skv

4 18.3.2020 13:00 СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/rbi-aomh-vtx

5 19.3.2020 13:00 ИКОНОМИКА Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/cep-yfxm-crb

6 19.3.2020 15:00 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/drf-buns-msm

7 20.3.2020 11:00 ПРАВО Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/kdq-wchs-nmv

8 20.3.2020 13:00 ИЗКУСТВА Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/pkk-eikp-mer

9 20.3.2020 15:00 ПСИХОЛОГИЯ Присъединяване към Hangouts Meet

meet.google.com/bdm-aseu-zsn

 

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"