Водата в Ботевград е незаконна и мръсна

ДАНС и прокуратурата проверяват язовир „Бебреш“

Водопроводът за питейни нужди не се ползва, точат от „Напоителни системи“

Шефът на местното ВиК не допуснал комисия до пречиствателна станция

„Труд“ започва поредица от 3 разследвания за водата на Ботевград. Защо от чешмите тече мътилка, потънали ли са милиони в нечии джобове, кой източи язовир „Бебреш“ и ще има ли режим на водата в района. Това са въпросите, които интересуват 30 хил. души и на които ще се опитаме да дадем отговор.

Жителите на Ботевград и района пият вода за напояване, която не е пречистена и не е годна за консумация. „ВиК Бебреш“ не използва собствения си водопровод, който е за битови нужди, а мрежата на „Напоителни системи“. За да няма отчетност за количествата, специално са изградени 17 незаконни връзки (байпаси) с водопроводите на дружеството, като по този начин се избягва всякакъв контрол. Някои от байпасите са зарити в земята, други са оставени открити. 8 от нерегламентираните връзки са от преди повече от 10 г., но други 9 са изградени през последните години. В района не работят повечето пречиствателни станции и ботевградчани са принудени да купуват вода за пиене, за да избегнат болести и епидемии. Тази от чешмата не става дори за къпане, се оплакват хората.

За проблема алармира в края на м. г. изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева в писмо до „Дирекция управление на водите Дунавски район“. Те пък от своя страна са подали сигнал до прокуратурата.

На 2 януари е назначена комисия, която е потвърдила, че има 17 нерегламентирани байпасни връзки за безконтролно точене на вода. Установено е, че няма отклоняване от язовира до други източници, освен до ВиК. Колко „нелегална златна“ течност е източена един Бог знае, но в Ботевград това е практика от години. Прокуратурата ще нищи дейността на „ВиК Бебреш“ за престъпно действие и бездействие, макар че от 1 април м. г. дружеството беше „погълнато“ от „ВиК София“.

То е основано през 1989 г., като собственик е община Ботевград. Основната му дейност е изграждане, експлоатация и контрол на водопроводните мрежи и съоръжения и пречистване на отпадни води. Още от началото на първия мандат на кмета Иван Гавалюков, управител на дружеството е Цветозар Гаврилов, който беше преназначен на длъжността в края на 2018 г. - отново по предложение на градоначалника на Ботевград. Общински съветници тогава се опитаха да го критикуват, че дружеството не си върши работата и не предлага качествена услуга, но с повечето от гласовете той отново оглави „ВиК Бебреш“.

Съмнения за далавери във водоснабдяването има от години. Още през 2016 г., по указание на прокуратурата, комисия прави оглед на тръбопроводите в напоителна система „Ботевград“ и тръбопровод ф426, собственост на „ВиК Бебреш“. Установено е, че с. Трудовец се снабдява с вода чрез нерегламентирани байпаси, а водата, която получават жителите, е непречистена. Шефът на дружеството Цветозар Гаврилов тогава отказва да допусне комисията до оглед на пречиствателната станция в местността „Чеканица“. Основният извод на комисията е, че „ВиК Бебреш“ не спазва издаденото им разрешително от „Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-Плевен“. Басейновата дирекция още през 2017 г. е подала сигнал в Районната прокуратура Ботевград за незаконно източване на вода от язовир „Бебреш“. Образувана е била преписка и е извършено разследване. Експерти от Плевен са съставили 2 акта за административно нарушение, които са обжалвани и потвърдени от съда. Това обаче не пречи на кмета Иван Гавалюгов да предложи Гаврилов за нов мандат като директор на „ВиК Бебреш“ и всичко да продължи по-старому.

Нарушенията обече не свършват дотук. В края на декември м. г. директорът на „Басейнова дирекция Дунавски район“ Петър Димитров в писмо до Районната прокуратура - Ботевград посочва, че вземането на вода от ВиК от язовир Бебреш за питейно-битово водоснабдяване се осъществява без наличието на издадено разрешително по реда на Закона за водите, след като на 1 април м. г. стопанисването на системите и съоръженията и услугите преминават от „ВиК Бебреш“, към „Водоснабдяване и канализация София“. Още през юни м. г. „Басейновата дирекция“ уведомява „ВиК София“, че не са постъпили нито заявления за преиздаване на разрешителните на „ВиК Бебреш“, нито заявления за издаване на нови разрешителни за водоизточниците и водохващанията от община Ботевград.

Язовирът се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД-София. Клон „ВиК София област“ има сключен договор с тях за доставка на условно чиста вода (каквато е водата в цялата водоснабдителна мрежа за битови нужди в България) в размер на 2,5 млн. куб. м. годишно от язовир „Бебреш“. ВиК не са подавали документи за промяна на тези параметри, така, че това е разрешеният лимит. Подаваната вода се заплаща по ценоразпис, утвърден от Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР). От хората в района са събрани пари обаче за над 8 млн. куб. м. Това количество не е отчетено с водомер. Това са близо 10 млн. лв., за които няма информация в отчетните документи на местното ВиК. Къде са парите и водата, ще нищи прокуратурата.

 

Иван Николов, председател на сдружение „За чиста вода“:

Върнахме се в Средновековието

- Г-н Николов, защо го направихте това сдружение?

- Преди 2 г. направихме сдружението с една единствена цел - да се опитаме да накараме ръководството, което и да е то, на общината, да се замисли нормално ли е в 21 век ние да ходим с тубите да се редим на опашки за вода. Проблемът не е дали има вода - вода има. Въпросът е какво пием ние.

- А какво пиете?

- Пием мътна блудкава вода. Искам да попитам - кой ботевградчанин през последните 10-15 г. е пил вода от чешмата, или е готвил с нея? Използваме я само за къпане и за тоалетните казанчета. А плащаме за питейна вода. Никой от общинското ръководство, например, няма да каже, че пие от чешмата и си готви от чешмата. В Ботевград вода са пили хората и преди да се построи този язовир. Но аз си спомням, че пиехме от чешмите пречистена хубава вода и оттам се върнахме в Средновековието.

- Как се опитвате да решите въпроса?

- Ние, когато учредихме сдружението, направихме всичко по нашите възможности да съберем подписи за референдум, с който хората да задължат ръководството на общината, което и да е то, да изготви една програма в срок от 1 г., с която да обещае, че ще вземе мерки да пречиства водата. И да излезе пред хората и да каже - вече можете да пиете вода от чешмата.

- Проведохте ли референдума?

- С някакви хватки през администрацията въобще не го вкараха в общинския съвет да се разглежда и референдумът не се проведе.

- Какво смятате да предприемете?

- Смятаме отново да търсим възможности, с които можем да създадем обществен дебат. Само това би могло да застави тези хора да разберат, че това не може да продължава. Нека да излязат и да кажат - водата не става за пиене, вие ще плащате вода, която не е питейна. Или да кажат - пийте от чешмите, водата е добра и тя да е добра наистина. Ръководството на общината трябва да търси варианти хората да пият чиста вода.

Утре четете: Как се източва водата на язовир “Бебреш” и ще има ли воден режим в Ботевград.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Ирен Делчева

Този уебсайт използва "бисквитки"