Депутатът от ГЕРБ инж. Клавдия Ганчева: Новоучреденият държавен ВиК холдинг ще оптимизира стратегическия воден отрасъл

Учредяването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД отговаря на днешните предизвикателства, има за цел да реши проблемите и цялостно да оптимизира водния сектор. Това коментира великотърновският народен представител инж. Клавдия Ганчева, която припомни, че структурата се създава с решение на Министерския съвет от миналата седмица.

“Свидетели сме на промени в климата, при които се редуват наводнения и продължителни засушавания. Холдингът ще постигне повече държавен контрол в управлението на този стратегически отрасъл и по-добра координация. Централизира се и отговорността за управлението на ВиК дружествата“, коментира народният представител от ГЕРБ.

Инж. Ганчева информира, че холдингът е изцяло държавна собственост, с капитал от 1 млрд. лв. Средствата ще бъдат предоставени от централния бюджет по бюджета на МРРБ, а до средата на годината, държавните акции и дялове във ВиК дружества, трябва да бъдат внесени чрез апортна вноска, което ще увеличи капитала.

По думите на инж. Клавдия Ганчева, на лице е потребност не само от реконструкция и модернизация на съществуващите ВиК съоръжения, но и от изграждане на нови. Холдингът ще финансира дружествата, в които участва, но също така ще управлява дейностите по поддръжка на водната инфраструктура и инвестиционните дейности.

Инж. Ганчева припомни, че вече функционира новоизграденият язовир за питейни води „Пловдивци“, в изпълнение е строителството на язовир „Луда Яна“, наложително е изграждането на яз. „Раянци“ край Перник и „Черни Осъм“ за Плевен и Ловеч. Средствата от бюджета на холдинга приоритетно ще се влагат и в нови довеждащи водопроводи, с оглед нуждите от осигуряване на алтернативно водоснабдяване за част от населените места – т.нар. магистрални водопроводи.

олдингът, който ще се управлява двустепенно от Надзорен и Управителен съвет, няма да отнеме правомощията на водните Асоциации, по отношение на управлението и развитието на ВиК системите. Освен това дружествата в страната ще запазят юридическата си самостоятелност - учредяването на холдинга няма да попречи по никакъв начин на проектите по ОПОС. Той няма да възлага процедури по обществени поръчки, финансирани по програмата за околна среда, а дружествата си остават бенефициенти с всички произтичащи от това права и задължения.

Инж. Клавдия Ганчева припомни, че на база извършените от МРРБ регионални прединвестиционни проучвания, е в ход реализацията на проекти по ОПОС 2014-2020 в размер на 1,8 млрд. лв., като за първи път бенефициент на безвъзмездните средства са не общините, а ВиК операторите. Това са инвестиции, които ще подобрят услугата, ще намалят течовете и авариите в мрежата, ще осигурят по-висока ефективност, категорична е инж. Клавдия Ганчева.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Веселина Ангелова, кореспондент на "Труд" във Велико Търново

Този уебсайт използва "бисквитки"