Закон спира търговията на „зелените“ с научни данни

МОСВ разкрива фалшификациите на „еколозите“ при картирането на Натура 2000

С предложени промени в Закона за биологичното разнообразие Министерството на околната среда и водите започва разкриване на фалшификациите при очертаването на мрежата от защитени зони Натура 2000. Корекциите вече са публикувани за обществено обсъждане.

В момента в нормативния акт няма текст, който да задължава изпълнителите на изследвания на защитените местности да предоставят събранните данни в МОСВ, въпреки че им е платено или оттам, или от Брюксел. Така ведомството няма представа на базата на какво се дават предписания от авторите на изследванията коя зона да бъде включена в Натура 2000.

Затова сега в промените на закона се предлага да бъде вменено такова задължение. Именно това предизвиква огромно притеснение в организациите от коалицията „За да остане природа в България“, която е едно с политическа партия „Зелените“ - защото ще се окаже, че всъщност цялата Натура 2000 у нас е една голяма фалшификация, писана в канцелария. Не е имало екипи, които да записват и ходят с джи пи ес и фотоапарати и да заснемат животинските и растителни видове, които са посочили и заради това една трета от България е в защитената мрежа.

Както „Труд“ е писал през годините, страната ни е шампион в Европа по зони в Натура 2000.

Причината е, че преди 10 години картирането е дадено именно на „зелените“. Те получават около 9 милиона лева и набързо определят огромни площи като защитени. Най-голямата фалшификация с Натура 2000 е, че тя е разчертана без най-важното - теренните проучвания. На специализирания сайт за мрежата има само едно качено изследване, тоест всичко е направено на базата на прогнозни модели, без да има екипи, които да ходят на място и да описват документално налице ли са защитени местообитания от флората и фауната на България и Европа.

След като Натура 2000 е картирана, данните са потвърждавани на базата на канцеларски изследвания, които пак „зелените“ правят след печелене на обществени поръчки. Отново няма никаква работа на терен, а сметките са на базата на прогнозни модели. Тези „проучвания“ са правени от Българско дружество за защита на птиците, Зелени Балкани и други организации, членове на „За да остане природа в България“.

Източници на „Труд“ обясниха, че „зелените“ не дават данните и от чист финансов интерес. Защото когато някоя фирма бъде наета от инвеститор или от държавата да направи Оценка за съвместимост, Екологична оценка или Оценка за въздействието на околната среда, тя не може да я изготви без тези данни. Тогава се появяват „еколозите“, които предлагат проучването си срещу пари или искат да бъдат включени в написването на оценките като партньори.

От друга страна не е ясно доколко тези проучвания са достоверни, защото никой не е ходил на терен.

Сега МОСВ се опитва да прекрати тази порочна практика, стъпвайки на опита на други държави членки на ЕС. Например Франция има в своя закон това изискване. Прогнозите са, че корекциите в закона ще срещнат сериозна съпротива от „зелените“, защото заплашва цялото им финансиране от ЕС и републиканския бюджет. Защото със сигурност ще се окаже, че ще бъде необходима пълна ревизия на Натура 2000 у нас, която ще докаже фалшификациите на „еколозите“.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"