Непрекъснат учебен процес чрез 800 дистанционни курса осигуриха за редовните студенти в Стопанската академия в Свищов

Висшето училище разполага с над 1600 дигитални академични курса за обучение в дистанционна форма

В дигитална учебна среда, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов започна да осигурява непрекъснат учебен процес за всички свои студенти чрез Уеб-портала за дистанционно обучение. Реакцията на академичната гилдия е сред първите за системата на висшето образование в страната в очерталата се епидемична криза. Мащабът на обезпечаване с дигитални учебни курсове покрива бакалавърски специалности и магистърските програми в редовна форма и е резултат от 20-годишен пионерен за България опит в развитие на дистанционното обучение и иновационните образователни технологии. Осигурен е и дистанционен учебен ресурс на английски език и за десетките чуждестранни студенти по програма Еразъм+.

С Ректорска заповед от 13 март в учебното заведение са преустановени присъствените учебни занятия до 29 март. Разпореждането на ректора е на основание решението на 44-то Народно събрание за обявено извънредно положение във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и заповед на Министъра на здравеопазването.

В рамките на съгласувана с МОН политика и указания от министър Красимир Вълчев занятията с редовните студенти в бакалавърска и магистърска степен в свищовската академия ще продължат в среда MOODLE, чрез собствена електронна платформа за дистанционно обучение на академията (https://dl.uni-svishtov.bg/), както и с използване на възможностите на Оffice 365. Паралелно с указанията за прекратяване на традиционното присъствено обучение са отложени и всички планирани изпити със задочни студенти с цел опазване здравето на студентите, докторантите, преподавателите и служителите в усложнена епидемиологична среда. Като специализирано висше училище по икономика и управление висшето училище е с над двадесет годишен опит в дистанционното обучение с първи академичен випуск още от 1999 год.

Създадената в началото на века собствена платформа за дистанционно обучение VJL ® печели специалната награда на MICROSOFT от изложението БАЙТ ЕКСПО 2008 за разработка в сферата на образованието. През 2009 и 2012 година свищовската академия е последователно домакин на традиционните национални конференции за електронно обучение във висшето образование и колегиално споделя своя пионерен опит и ноу-хау с останалите академични институции в страната.

След успешна акредитационна процедура от 2019 г. на 14 бакалавърски специалности (в направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление) и всички магистърски програми, Стопанската академия разполага с над 1600 дигитални академични курса за обучение в дистанционна форма. Учебният процес в над 800 курса с редовните студентите в рамките на текущия летен семестър ще бъде обезпечен с достъп до онлайн тестови модули, цифрово учебно съдържание, дискусионни форуми, презентации, видео лекции и виртуални класни стаи.

Дигиталните образователни технологии в СА „Д. А. Ценов“ от 2020 год. са осигурени и със създадено от свищовски програмисти приложение за работа с мобилни телефони и таблети, достъпно за инсталация през Google Play.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Веселина Ангелова, кореспондент на "Труд" във Велико Търново

Този уебсайт използва "бисквитки"