Обиждат ме по време на работа. Какво да направя?

Въпрос: Прекият ми ръководител постоянно ме обижда. На по-големия шеф се оплаках, но той не може да промени човека. Не знам какво да правя вече. Какво ще ме посъветвате да направя при това положение? Благодаря предварително за съдействието.

Димитър З., Варна

Отговор: Отговор: Бих могъл да Ви посъветвам да направите писмено оплакване към ръководството на фирмата, в която работите на основание Закона за защита от дискриминация. Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. Също така имате право да подадете жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по-висшестоящият орган не предприеме проверка по вашия случай.

Според Закона за защита от дискриминация „Тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда. „Сексуален тормоз” е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

При всички случаи бихте могли да подадете сигнал до териториалната дирекция „Инспекция по труда”, придружен с подробна информация по случая. За нанесените Ви телесни повреди бихте могли да заведете и гражданско дело срещу извършителя, в случай, че имате медицинско свидетелство, най-добре е то да е издадено от съдебен медик.

В чл. 148, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс е предвидено, че за обида, нанесена публично, наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание. Предвид цитираната разпоредба, за нанесената Ви публично обида можете да се обърнете към съответната прокуратура.

Тодор Капитанов – юрист, национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев” 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"