С 15 млн. евро нарастват чуждите инвестиции

Най-много средства идват от Израел

Вложиха 2,5 млн. евро зад граница

Нетните преки чужди инвестиции в страната през януари са 15 млн. евро, обявиха от БНБ. През същия месец на миналата година те бяха отрицателни в размер на минус 164,1 млн. евро. Това означава, че през първи месец на миналата година чуждестранни компании са изнасяли капитали от страната, докато сега ситуацията е била обратна.

Привлеченият дялов капитал през януари (парични и апортни вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 3,8 млн. евро. Той е по-голям с 519,1 млн. евро от този за януари 2019 г., който е бил отрицателен в размер на минус 515,3 млн. евро.

През януари нетният поток от инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти е положителен в размер на 0,1 млн. евро (при 0,9 млн. евро за януари 2019 г.). Като от Белгия идват най-много средства, инвестирани в имоти.

За януари промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и техните компании майки по финансови, облигационни и търговски кредити възлиза на 11,2 млн. евро, при положителна стойност от 300,4 млн. евро за януари 2019 г.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за януари са от Израел (43,1 млн. евро) и Нидерландия (8,9 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции на български граждани и фирми в чужбина за януари 2020 г. възлиза на 2,5 млн. евро, при отрицателен поток от 21,5 млн. евро за януари 2019 г.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Стефан Кючуков

Този уебсайт използва "бисквитки"