312 млн. лв. са постъпленията от хазартни игри през 2015 и 2016 г. от Българския спортен тотализатор

Общите постъпления от хазартни игри през 2015 и 2016 година от Българския спортен тотализатор възлизат на 312 млн. лв. Това става ясно от писмен отговор на министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народните представители от ПГ "БСП за България" Весела Лечева и Иван Ченчев относно финансовите резултати от Българският спортен тотализатор.

Постъпленията от числовите игри за 2015 г. са били в размер на 136,6 млн. лв., а през 2016 г. спадат на 120,9 млн. лв. Постъпленията от лотарийни игри през 2015 г. са 27 млн. лв., а през миналата година се повишават до 27,6 млн. лв. Общите разходи за 2015 г. без данъците възлизат на 118,4 млн. лв., а през 2016 г. те спадат на 112,1 млн. лв.

В съответствие с планираните в Закона за държавния бюджет за 2015 и за 2016 година средства в размер на 26 млн. лв. на година от дейността на "Български спортен тотализатор", с цел осигуряване средства за развитието на българския спорт, предприятието преизпълни задачата за тяхното осигуряване, а именно: през 2015 г. преизпълнението е с 3,2 млн. лв., а през 2016 г. - с 0,4 млн. лв.

През 2015 г. и през 2016 г. предприятието реализира положителен финансов резултат от оперативната си дейност преди разходите за данъци, който е в размер съответно на 49,1 млн. лв. и 39,1 млн. лв. Положителен е финансовият резултат и след приспадане на разходите за данъци. Българският спортен тотализатор реализира съответно 24,5 млн. лв. и 16,7 млн. лв. печалба през отделните години, става ясно още от отговора на министър Кралев.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"