Недоверието в правосъдието спира растежа

Българската икономика постепенно излиза от кризата, но ниското доверие в съдебната система и нестабилната нормативна уредба възпрепятстват частните инвестиции. Това се казва в доклад на Европейската комисия, който оценява напредъка на България в изпълнението на препоръките на Съвета на ЕС от 2015 г.

Корупцията продължава да буди значително безпокойство, а отговорът на националните органи продължава да бъде възпрепятстван от слаби и фрагментирани институции, констатира Брюксел.

Еврочиновниците отбелязват, че функционирането на финансовия сектор у нас се стабилизира, но рисковете продължават да съществуват. Въпреки увеличението на работните места високата дълготрайна безработица, ниската заетост и големите несъответствия между търсените и предлаганите умения показват, че продължават да съществуват значителни предизвикателства пред политиките за пазара на труда и образованието. Освен това демографските проблеми като емиграцията и намаляващото население в трудоспособна възраст представляват риск за дългосрочния потенциал за растеж на икономиката. Според Еврокомисията решаването на тези проблеми ще подкрепи показания от България потенциал за растеж.

Бавното изпълнение на реформите в областта на публичната администрация и електронното управление не позволява значителни подобрения в бизнес средата, се посочва в доклада. Друг проблем са оставащите слабости при обществените поръчки, които ограничават използването на европейските структурни и инвестиционни фондове. Забавянето на реформите в енергетиката, публичната администрация и електронното управление също спира растежа, се посочва в доклада на ЕК.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Мишел Гутсузян

Този уебсайт използва "бисквитки"