Oбластният управител намали наемите заради пандемията

Вълчо Чолаков разпореди да бъдат изцяло освободени от заплащане на наем, всички засегнати от кризата с коронавирус субекти, с които институцията има договорни отношения. От заповедта на Областния управител ще се възползват сдружения в обществена полза и фирми, които са преустановили дейност в следствие на въведените пандемични мерки. Частични облекчения получават и фирми, които са продължили да работят, но имат спад в продажбите. За периода от 13.03. до 13.05 наемателите на държавни имоти няма да заплащат месечните вноски към институцията, за помещенията, които използват, гласи разпореждането на Чолаков. Общата сума на облекченията възлиза на стойност 35338,32. Сама по себе си сумата не е голяма, но за бюджета на Областна администрация е едно сериозно перо. Чолаков е предложил вариант, чрез който да се компенсира загубата и едновременно да се подпомогнат 13-те общини в област Бургас, които също са финансово засегнати от пандемията.

С писмо до Министерски съвет, бургаският губернатор иска в аванс средствата за местни данъци и такси, които Областна администрация дължи на общините. Ако същите бъдат заплатени в срок до 30 юни, държавната институция ще се възползва от 5% отстъпка. Икономията, която би реализирала Областна администрация е в размер на 37 323,66 лв., което изцяло покрива облекченията направени към бизнеса.    

"Помощта, която оказваме на наемателите ни не е голяма, но се надявам да е глътка въздух за тях. Постарахме се без излишна документация и бюрократични тежести да дадем възможност всичките ни наематели да се възползват. Областна администрация не разполага с бюджет и за нас и най-малката загуба на средства е проблем. От частния си бизнес съм научен, че не може да си позволя разход, без да имам сигурен приход, който да компенсира. Затова се наложи за пореден път да мислим нестандартни решения. Надявам се да са успешни.“, коментира Чолаков.

В последните 5 години Областна администрация Бургас е сред първите с най-добра финансова дисциплина от 28-те области в страната. Още в началото на мандата си Чолаков ревизира всички договори, минимизира разходите, спира обученията и международни командировки, платени с държавни средства. Политиката на разходи, която реализира Областна администрация я поставя на първите места по спестени държавни средства сред 28-те области в страната

 
TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Мария Кехайова, кореспондент на "Труд" в Бургас

Този уебсайт използва "бисквитки"