Борисов прие поканата за среща с Радев Президентът очаква визия за справянето с корупцията и срива на инвестициите, премиерът - дискусия за управленската програма и евродоклада

86-годишен дал отпор на рецидивист, опитал да го ограби в дома му 56-годишният нападател не успял да измъкне портмоне с 680 лв.

Тойота блъсна дете на зебра, то се спаси като по чудо

Разследват палеж на кола в Разград Има версия, че колата е подпалена за отмъщение

Пуснаха под домашен арест Десислава Иванчева и Биляна Петрова

БСП иска преизчисляване на пенсиите

Каракачанов: Пактът за миграция на ООН ми намирисва на документ, който подготвя глобалното преселение на народите

Задържаните за убийството на мъж във влак край Вакарел са брат и сестра Вероятната причина за инцидента е отправена забележка към извършителите

Парламентът прие промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Борисов: Българското участие в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис е стратегически важно

Цветанов се извини за думи на депутат от НФСБ

Американското правосъдие тайно е повдигнало обвинение срещу Асандж

Борисов в Гърция: ЖП връзката Солун-Русе ще допринесе за икономическия подем на региона

Йордан Цонев: В поправките в Закона за вероизповеданията направихме всички възможни отстъпки

КОНПИ отнема над 30 хил. лв. от бивш управител на общинско дружество в Бургас, сключвал договори със съпругата си

Вижте дневния ред на правителството за утре

Седмичното правителствено заседание ще се проведе в сряда, 18 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Внася: министър-председателят

2. ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА ПРЕЗ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна

администрация и министър на вътрешните работи

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ

Внася: министърът на отбраната

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на правосъдието

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЖАЛБА „МЛАДЕНОВ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №24590/11), ВИСЯЩА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА Ж.П. ЛИНИЯТА ДИМИТРОВГРАД – СВИЛЕНГРАД, ФАЗА 4.1: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ОТСЕЧКА ДИМИТРОВГРАД – ХАРМАНЛИ (ОТ КМ 231+560 В МЕЖДУГАРИЕТО ЯБЪЛКОВО – ДИМИТРОВГРАД ДО КМ 266+000 В МЕЖДУГАРИЕТО СИМЕОНОВГРАД – ХАРМАНЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРИТЕ ДИМИТРОВГРАД И СИМЕОНОВГРАД И ВСИЧКИ ГАРИ И СПИРКИ МЕЖДУ ТЯХ, С ПРИБЛИЗИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ 36 КМ)” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ” НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИЦИТЕ

Внася: заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна

администрация и министър на вътрешните работи

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 И 20 МАРТ 2015 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАН, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЪВМЕСТНА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА НА ПРИСТАНИЩЕ ТЕРМИНАЛ „ВИДИН-ЦЕНТЪР” – ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ВИДИН

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-7 ТЪРНАК”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВРАЦА, И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ №789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №788 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-5 ДЕВЕТАКИ”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕН И ГАБРОВО, И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ №788 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №790 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-9 МИЗИЯ”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА, И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ №790 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на енергетиката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №791 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-10 БОТЕВО”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВРАЦА И МОНТАНА, И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ №791 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на енергетиката

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА НА МОРСКИ ПЛАЖ „КОЗЛУКА”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА НА МОРСКИ ПЛАЖ „СОЗОПОЛ-БУДЖАКА”, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА НА МОРСКИ ПЛАЖ „СБА”, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА НА МОРСКИ ПЛАЖ „ИКАНТАЛЪКА 2”, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

Внася: министърът на правосъдието

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Внася: министърът на културата

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА И ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ СЪСТАВКИ В ЦИГАРИТЕ

Внася: министърът на икономиката

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №108 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика

и министър на труда и социалната политика

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ОДИТ”

Внася: министърът на здравеопазването

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Внася: министър-председателят

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.