НФСБ призова Светия синод да канонизира Васил Левски за светец

Заловиха ало измамник, обрал 43 445 лв. от пенсионери

Вучич кани Путин да посети Сърбия

Съмнения в ГЕРБ, дали ветото на Радев не е свързано с Елена Йончева

Бизнесът в Търговище посочи какви специалисти са му нужни

Университети и бизнес обсъждат сътрудничеството си в София

Златни и сребърни накити за над 30 000 лв. откриха в бельото на румънка на “Лесово”

Васил Велев, АИКБ: Преминаваме към жълта степен на готовност за протести заради цената на тока

Договаряме със Сърбия изграждането на железопътната инфраструктура по Коридор 10

С 50 лева се увеличава стипендията за докторантите

Мариана Коцева оглави Евростат

Отчуждават се части от имоти за модернизация на участък от пътя Калотина – Софийски околовръстен път

Националният център за рехабилитация на слепи е признат за национална представителна организация на хора с увреждания

Родител преби седмокласник, съдът го глоби със 100 лева 36–годишният Саид Селимов мъстил за дъщеря си с юмруци

Постер на порнозвезда увеличи реколтата от зелки на индийски фермер

Доц. Елица Енчева: „Св. Марина“ единствена у нас предлага комплексно лечение на българите с рак

– 60% от онкоболните се нуждаят от лъчелечение

– Най-големият и модерен лъчетерапевтичен център в България е във варненската „Св. Марина“

– Какво представлява лъчелечението и кога се прилага то, доц. Енчева?

– То е един от трите метода в комплексната терапия на онкологичните заболявания, заедно с хирургичното лечение и химиотерапията. При 60% от онкоболните на определен етап се налага лъчелечение. А в лъчетерапията се използват високоенергийни йонизиращи лъчения.

– Кога се налага един онкоболен да се подложи на тях?

– Лъчелечението може да се прилага с различна цел: по радикална програма (целта е дълготрайно излекуване на пациента), симтоматично (палиативно), т.е. с обезболяваща, кръвоспираща цел и др. Не на последно място – преди оперативно лечение (по този начин се намалява обемът на тумора и така се улеснява оперативното отстраняване), прилага се и след хирургичната интервенция (на вече премахнати тумори), като цели унищожаването на клетките, останали в оперативното поле (те са невидими с просто око), и не позволява тяхното разпространение. Може да се извършва и самостоятелно.

За съжаление наличната апаратура у нас не позволяваше да се обхванат напълно всички нуждаещи се онкоболни и имаше огромна листа на чакащи с месеци българи. Други пациенти бяха принудени да търсят помощ в чужбина поради липса на високотехнологично лъчелечение в България.

– Но вашата болница ще помогне за обръщането на неблагоприятните тенденции, нали така?

– „Света Марина” е най-голямата университетска многопрофилна болница в Североизточна България. Тя е единствената по рода си в страната, която предлага комплексно лечение на своите пациенти, включващо диагностика на туморите с ендоскопски центрове, модерни скенери, ядрено-магнитен резонанс, позитронно-емисионна компютърна томография, модерна патоанатомия с имунохистохимия и молекулярно-генетичен анализ на туморите, персонализирана медицина и др. Липсващо звено в комплексното онкологично лечение бе именно лъчелечението. Благодарение на дългогодишните усилия на ръководството на „Света Марина“ – Варна, се изгради и клиниката, в която може да се осигури достъпно, навременно и качествено лъчелечение на всички нуждаещи се онкоболни. С него се затвори цикълът на комплексното антираково лечение. Стремежът е българският пациент да не е принуден да търси лъчелечение в чужбина или да чака с месеци, а да го получи у нас.

– Разкажете за оборудването, с което разполага Клиниката по лъчелечение?

– Имам уникалния шанс да съм част от новосъздадената клиника по лъчелечение в “Света Марина”, защото тя е без аналог в България заради апаратурата, с която разполага, и заради нейните възможности. А клиниката ни се превърна в най-големия модерен лъчетерапевтичен център в България. Той разполага с два от най-съвременните и най-разпространени апарати за лъчелечение – т.нар. линейни ускорители. Те използват два вида високоенергийни йонизиращи лъчения – фотони и електрони. Имаме и компютърен томограф за виртуална симулация. Разполагаме с последна версия на планираща система – с нея се определят обемите на облъчване и се изготвят лъчетерапевтичните планове. Смело мога да заявя, че оборудването отговаря на всяка една съвременна и високотехнологична клиника по лъчелечение по света. А това позволява да се прилагат всички модерни лъчетерапевтични техники. Освен това за първи път в България рутинно се планират пациенти за лъчелечение чрез използване методите на ПЕТ-КТ (PET-CT). Това са прецизни техники, които дават възможност за реализиране на необходимата лъчелечебна доза с максимална защита на здравите тъкани. Това от своя страна води до подобрен локо-регионален туморен контрол и подобрено качество на живот на пациентите, което е целта на съвременната онкология.

Посочете с какво вашата клиника се различава от другите лъчетерапевтични центрове в страната?

– Единствена в България клиниката ни разполага с два високотехнологични линейни ускорителя от висок клас. А до октомври тази година ще се въведе в експлоатация и линеен ускорител от най-висок клас за стереотактично лъчелечение и радиохирургия. Този апарат ще е първият у нас за целите на стереотактичната радиохирургия, техника, която предстои да бъде въведена в страната също за първи път. Именно поради тази липсваща апаратура много пациенти бяха принудени да търсят такъв вид лъчелечение в чужбина. Всеки съвременен център по лъчелечение трябва да разполага с два идентични линейни ускорителя с оглед прехвърляне на пациентите при планова профилактика или повреда на един от апаратите.

– Опишете предимствата на линейните ускорители в „Св. Марина“.

– И двата разполагат с устройството многолистен колиматор, с помощта на който в зависимост от особеностите на отделния пациент се оформя лъчевият сноп с различна форма. Т.е. имаме възможност максимално да защитим и да избегнем облъчването на околните здрави тъкани. Това не беше възможно със старото поколение кобалтови апарати с радиоактивен източник Co60 и някои по-стари линейни ускорители. Именно многолистният колиматор дава възможност да прилагаме съвременните триизмерни техники – модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), обемно модулирано ротационно лъчелечение (VMAT). По отношениe на прецизното провеждане на облъчването на точното място към линейните ускорители е монтирано устройство за получаване на образи – рентгенографии и компютър томографски срезове. С тях преди процедурата на облъчване проверяваме правилната позиция на пациента и обема на облъчване. Така се спомага за възпроизводимост на облъчването с точност до 1 мм. Този вид лъчелечение е известен като образно насочено лъчелечение (IGRT). Всичко това ни позволява да реализираме високи лъчеви дози в туморния обем с максимална защита на здравите тъкани, което директно се транслира в подобрен локо-регионален туморен контрол и подобрено качество на живот на онкоболните. Това е изключително важно, предвид удължената преживяемост на онкоболните със съвременните методи на лечение.

Към нас могат да се обръщат всички онкоболни с показания за лъчелечение според световните стандарти – става дума за всички солидни тумори и онкохематологични заболявания в зряла и детска възраст. Това включва българи с тумори на гърдата, белия дроб, гинекологични, мозъчни тумори, ректален карцином, на глава и шия, гастроинтестинални тумори (на хранопровода, панкреас), саркоми, карцином на простатата и пикочния мехур и др.

За лъчелечение са показани и някои доброкачествени образувания и заболявания като аденоми на хипофизата, офталмопатия при тиреотоксикоза, профилактика на хетеротопна осификаци при протезиране на тазобедрена става и др. Последователността спрямо хирургично и системно лечение (химиотерапия) е различна в зависимост от спецификата на конкретния случай, стадий, хистология и лечебна цел.

– Онкоболни от цяла България ли ще приемате?

– Стига пациентите да имат нужните показания за облъчване, в Клиниката по лъчелечение в „Света Марина” – Варна, ще се приемат болни от цялата страна. Всеки случай се обсъжда индивидуално, понеже е строго специфичен и целта е да предложим най-доброто лъчелечение за конкретния болен. А лечението на всички се покрива от здравната каса. И още нещо: Клиниката по лъчелечение е разположена на партерния етаж на новооткрития Онкологичен и лъчетерапевтичен център в “Света Марина” – Варна. За консултация с експертите ни пациентите трябва да подготвят всички налични документи до момента, както и образните си изследвания. Телефони за предварително записване: 052/978 838, 052/978 833.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете