Четирима се спасиха от горяща къща в Карнобат

Издирват болен, напуснал дома в Лозево

43-годишен от Германия дойде да си търси интернет булката, на която превел 25 000 евро Булката обещавала да му пристане, но не заминала при него

Служители на СДВР задържаха 34-годишен крадец на велосипед На многократно осъждания за кражби Ц.С. е наложена 72-часова мярка за неотклонение

Пиян 17-годишен младеж открадна камион

Земетресения със сила над 4 по Рихтер край гръцките острови Закинтос и Крит

Кметът на старата столица и посланикът на Англия обсъдиха АМ Велко Търново-Русе

Дуа Липа и Стормзи взеха по два приза БРИТ

Възрастен мъж е намерен убит в столичния квартал “Люлин” Задържани са дъщеря му и съпругът й

Цвета Караянчева: Дали БСП няма да поискат и диктатура на пролетариата

Днес времето ще бъде облачно, ще има превалявания от дъжд

Депутати пред “Труд”: Конфликт на интереси прозира в скандала с НЗОК

Българин спечелил милиони от Spotify – чрез законна измама

Александър Вучич: Сърбия върви по европейския път, но ще продължи да изгражда добри отношения с Русия

Жители на Брегово протестират срещу преминаването на камиони с опасен товар

БНБ: Медиите предизвикаха банковата криза

Банковата криза в средата на 2014 г., довела до срива на КТБ, поставянето на дъщерната й ТБ “Виктория” под специален надзор и застрашила сериозно Първа инвестиционна банка, е предизвикана от медиите. Това твърди БНБ в годишния доклад на Централната банка до Народното събрание, който бе публикуван днес на официалния сайт на БНБ.

Според БНБ, въпреки медийния натиск, именно нейните адекватни усилия са запазили стабилността на банковата система в България.

Ето какво гласи дословно частта от доклада, касаеща банковата криза от 2014 г.:

“Запазването на банковата стабилност бе основното предизвикателство през втората половина на 2014 г. Капацитетът на изградените в банките ликвидни и капиталови буфери, целенасочено изисквани от БНБ през годините, беше тестван в реална стресова ситуация. През втората половина на юни банковият сектор беше изложен на сериозен ликвиден натиск, ескалирал от публикации в средствата за масова информация, интернет и от електронни съобщения, свързани със състоянието на определени банки. Последвалият значителен отлив на депозити от Корпоративна търговска банка АД (КТБ) и дъщерната ѝ банка ТБ „Виктория“ ЕАД доведе до изчерпване на ликвидността им и преустановяване на разплащанията им. По искане на ръководствата на КТБ и на ТБ „Виктория“ двете банки бяха поставени под специален надзор съответно на 20 и на 22 юни 2014 г. В изпълнение на Закона за кредитните институции (ЗКИ) относно действията на БНБ при поставяне на банка под специален надзор бяха назначени квестори, беше спряно изпълнението на задълженията на двете банки за срок от три месеца, бяха отстранени от длъжност всички членове на органите на управление и бяха лишени за същия период от право на глас акционерите, притежаващи повече от 10% от акциите. Три одиторски компании („Делойт Одит“ ООД, „Ърнст и Янг“ ООД и „АФА“ ООД), които през последните години не са одитирали двете банки, бяха избрани да започнат цялостна оценка на активите, за да се прецени действителното им състояние, както и евентуалните капиталови нужди за оздравяването им. Успоредно с назначаването на преглед на активите на КТБ от трите одиторски фирми, в периода 7 юли 2014 г. – 14 октомври 2014 г. на база данните към 30 юни 2014 г. беше извършена надзорна проверка на място в банката.

В края на юни 2014 г. с Европейската комисия беше договорена рамка за държавна помощ за подкрепа на ликвидността на банките в България. Ликвидният натиск върху банковата система беше преодолян, а банковата стабилност беше съхранена. Въпреки сложната обстановка по време на кризата с КТБ макроикономическата и финансовата стабилност бяха съхранени.

Докладите на трите одиторски компании бяха приети на 21 октомври 2014 г. На основание чл. 107, ал. 3 от ЗКИ на квесторите на КТБ бе указано в срок до 31 октомври 2014 г. да предприемат необходимите действия съгласно
Международните стандарти за финансово отчитане за осчетоводяване в баланса на банката на резултатите от оценката и анализа на активите на КТБ към 30 септември 2014 г. и да представят в БНБ финансови и надзорни отчети на КТБ съгласно действащата европейска регулаторна рамка. От представените на 4 ноември 2014 г. финансови и надзорни отчети на КТБ към 30 септември 2014 г. УС на БНБ установи отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ, определен според Регламент (ЕС) № 575/2013, в размер на минус 3 745 313 хил. лв., както и че банката не отговаря на капиталовите изисквания съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013. В резултат на 6 ноември 2014 г. на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 103, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 25 и чл. 151, ал. 1, предл. първо от ЗКИ и чл. 16, т. 15 от ЗБНБ УС на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на Корпоративна търговска банка АД поради неплатежоспособност.

Финансовите и надзорните отчети на ТБ „Виктория“ към 30 септември 2014 г. потвърдиха, че банката посреща капиталовите регулаторни изисквания, но няма достатъчно налични ликвидни средства да покрие задълженията си към депозантите. В резултат на пакета от мерки, включващ продажба на кредитни портфейли от банката, беше осигурена ликвидност за пълно изплащане на задълженията на ТБ „Виктория“ по депозитите (както гарантираните, така и негарантираните). От 12 декември 2014 г. ТБ „Виктория“ ЕАД отново започна да извършва всички дейности съгласно лиценза си за банкова дейност.

Банковата система продължи да изпълнява ролята си на финансов посредник в икономиката при допълнително укрепени ликвидни и капиталови буфери. Коефициентът на ликвидни активи на банковата система (съотношението на ликвидните активи към сумата на пасивите) достигна 30.12% в края на декември 2014 г. като резултат от допълнителните изисквания и прилагането от страна на БНБ на макропруденциални мерки. Общата капиталова адекватност на системата бе 21.95% в края на 2014 г., а адекватността на капитала от първи ред –19.97%. Съотношението на нетната (балансова) стойност на кредитите с просрочие над 90 дни към нетните кредити (без тези за кредитни институции) се понижи до 9.39%. В края на 2014 г. одитираната печалба на банковата система бе 711 млн. лв., като спрямо 2013 г. бе отчетено увеличение с 207 млн. лв. Коефициентът на възвръщаемост на активите (ROA) бе 0.85%, а показателят за възвръщаемост на капитала (ROE) – 7.15%”.

БНБ отчита пред Народното събрание още, че в края на 2014 г. броят на банкнотите в обращение е 396.7 млн. на стойност 11 355 млн. лв. Средната по стойност банкнота в обращение е 28.63 лв. Задържаните фалшиви банкноти са били 0.000723% от общия брой на банкнотите в обращение, а фалшивите монети – 0.000091%.

“Във връзка с контролните функции по гарантиране чистотата и сигурността на наличнопаричното обращение през първото полугодие на 2014 г. БНБ извърши 6 пълни и 29 тематични проверки в кредитни институции и доставчици на услуги за спазване изискванията на нормативната уредба за обработка на банкнотите и монетите с оглед повторното им пускане в обращение”, пишат още от БНБ в края на резюмето на доклада си.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете