Участници от MasterChef демонстрираха умения пред над 120 гости

Китай предупреди САЩ да не нарушават териториалния му суверенитет

Зрителите решават кой отива на финала на „Гласът на България“

Колите на водород идват и у нас Още през 2019 година возилата на бъдещето ще бъдат достъпни

Израел строи морска бариера, за да попречи на проникване на палестински екстремисти от Ивицата Газа

Вижте акцентите в броя на вестник “Труд” в понеделник, 28 май 2018

Черешите поевтиняха с почти 20%

Киев почете спасителя на българските евреи (обзор) Откриха мемориална плоча на Димитър Пешев в Украйна

Руският посланик в Берлин: Дипломатите ни, прогонени заради скандала със Скрипал, може да се върнат само след извинение от страна на Лондон

Риана, Васил Найденов и Джон Ленън на една сцена Грандиозен финал на „Като две капки вода” в понеделник

Тиквичките в настъпление

Турция може да купи руски изтребители Су-57, ако САЩ блокират доставката на F-35

Апаш влиза в затвора заради 12-годишна булка В област Монтана има 51 непълнолетни майки с 56 деца

Мигранти в център в Дрезден нападнаха полицаи Трима са ранени

Хора даряват кръв в църква

Виж какво ще решава правителството утре

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 13 май, от 10 ч. при следния предварителен дневен

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ ДОЙНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на културата

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН ЦОНЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ВТОРА

СТЕПЕН

Внася: министърът на културата

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР БАЛКАНСКИ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И

МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ

Внася: министърът на културата

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ОГЪРЛИЕ

Внася: министърът на културата

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕДЕЛЧО МИЛЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ОГЪРЛИЕ

Внася: министърът на културата

6. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА

ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ПРЕЗ 2014 Г.

Внася: министърът на финансите

7. ДОКЛАД ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И

НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В

ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗПОЛОЖЕН В ГР.

РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН, НЕОБХОДИМ ЗА ОБЕКТ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ ІІІ-8681 РУДОЗЕМ – СМИЛЯН ОТ КМ 4+360 ДО КМ 8+431

Внася: министърът на земеделието и храните

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НУЖДИ НА ЦЕНТРАЛНОТО

РЪКОВОДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ

ПРОЕКТА НА ИСКАНЕ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ И ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА

ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕРОГАЦИЯ ПО ЧЛ. 193 ОТ ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО

НА СЪВЕТА ОТ 28 НОЕМВРИ 2006 Г. ОТНОСНО ОБЩАТА СИСТЕМА НА ДАНЪКА ВЪРХУ

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ОБРАТНО

НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ОБЛАГАЕМИ ДОСТАВКИ

С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕЗИ ДВЕ ДЪРЖАВИ НА ОБЩА

СТОЙНОСТ НАД 10 ХИЛ. ЕВРО И ФОРМУЛИРАНЕ НА КОНКРЕТНО ИСКАНЕ ЗА

ДЕРОГАЦИЯ, ПРИЛОЖИМО ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на финансите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪСТАВА

НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА И

КОМИТЕТИТЕ В СЕКТОРИ „ТРАНСПОРТ”, „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” И „ЕНЕРГЕТИКА”

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА

ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ,

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА

ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА

РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО КОМАНДВАНЕ

НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА ОТНОСНО

ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА НА

ЩАБА НА КОРПУСА НА НАТО ЗА БЪРЗО РАЗВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

Внася: министърът на отбраната

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА

РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И БЪДЕЩОТО ПЛАНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

Внася: министърът на образованието и науката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА МЕЖДУ

ПРАВИТЕЛСТВАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КОРЕЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-

2018 Г.

Внася: министърът на външните работи

15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА

ДЕЛЕГАЦИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА

ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22

АПРИЛ 2015 Г. В РИГА

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО В НЕФОРМАЛНОТО

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА,

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”,

ПРОВЕДЕНО НА 20 И 21 АПРИЛ 2015 Г. В РИГА

Внася: министърът на здравеопазването

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015-2016 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТИ В СТРУКТУРАТА НА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Внася: министърът на образованието и науката

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 И 19 МАЙ 2015 Г. В БРЮКСЕЛ

и министър на труда и социалната политика

Внася: министърът на образованието и науката

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА

ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 30 АПРИЛ 2015 Г.

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

21. ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО В 3383-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ

ВЪПРОСИ”, ПРОВЕДЕНО НА 21 АПРИЛ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Внася: министърът на енергетиката

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА

АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №217

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на енергетиката

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на отбраната

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №252 НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на външните работи

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО, ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА

БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 68-АТА СЕСИЯ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА АСАМБЛЕЯ, 18-

26 МАЙ 2015 Г., ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Внася: министърът на здравеопазването

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА

РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА

КАТАР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Внася: министърът на енергетиката

и институционалните въпроси

и институционалните въпроси

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.