Оставиха Легионера за 72 часа зад решетките

Египетски полицаи спасиха дете падащо от третия етаж

Гръцкият президент към Турция и Македония: Времената на нахлуване на европейска територия са отминали безвъзвратно

Здравец Хайтов представя нови разкрития за гроба на Левски

Русенец спечели 4 милиона и половина от тотото с фиш за 6.75 лв.

Турция обяви, че няма да позволи “едностранни” проучвания за газ край Кипър

Сливен чака 19 млн. лева за новата си пречиствателна станция Най-модерното съоръжение от години брадясва от храсталаци и треви

Вилна зона край бивши уранови мини вече ще ползва питейна вода Водните сдружения трябва да имат договори с „В и К”

Вежди посвети на Снежа завръщане в изкуството Изложба скулптура и рисунка в столичната галерия на „Сан Стефано“ 22

Николина Ангелкова се срещна с Андрю Форбс, законодателен директор към Сената на САЩ

Общинската управа на Свищов настоява за бюджетна субсидия на Стопанската академия Общинарите обявиха подкрепата за висшето учебно заведение в декларация

Старец убит след жалба в „Съдебен спор“ (обзор) Задържани са дъщеря му и зет му, трите му внучки са освободени от плен

Нов силен трус е усетен в Пловдивско

3 години уседналост за вход в училищата в София Промени при записването е забавачка на децата с хронични заболявания

Пра-правнукът на смелия журналист Макгахан хареса Велико Търново за бъдещ дом

Започва изграждането на нови улици, спирки и кръстовища в кв. “Чародейка”

Първа копка по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ по Компонент 5: „Подобряване достъпността до Обществения градски транспорт в кв. „Чародейка“, се проведе днес в Русе. На събитието присъстваха кметът Пламен Стоилов и неговият екип, областният управител Стефко Бурджиев, представители на фирмите-изпълнители и гости.

Кметът Пламен Стоилов заяви, че с изграждането на нови улици, спирки и кръстовища в кв. „Чародейка“, ще се подобри сигурността и безопасността на живущите в квартала и преминаващите граждани. „Част от нашата политика е да създадем по-тясна връзка между крайните квартали и центъра на града, затова през следващите години ще инвестираме още повече в крайните квартали“, каза кметът.

Ръководителят на проекта и зам.-кмет на Община Русе инж. Димитър Наков допълни, че целта на проекта е подобряването на качеството на инфраструктурата за хората в квартала и пожела успех на строителите.

Със стартирането на ремонтните дейности в кв. „Чародейка“ от днес ще се подобри изцяло организацията на движението в комплекса, ще бъдат изградени нови улици, спирки и кръстовища.

Важна част от проекта е и изграждането на нова улица, която ще свързва улиците „Тодор Икономов“ и „Михаил Хаджикостов“. По тази отсечка ще се движи обществен транспорт, който ще обслужва южната част на квартала. Там се предвижда поставянето на нова спирка.

На ул. „Михаил Хаджикостов“ също ще бъдат поставени две нови спирки на градския транспорт, което ще улесни гражданите, които ползват обществен транспорт.

Компонентът включва пълна реконструкция на 4 кръстовища в квартала, което ще подобри изцяло движението в района. Сега съществуващото кръстовище на улиците “Изгрев“ и “Опълченска“ е с лоша видимост, но след ремонтните дейности ще се обособи нова допълнителна лента за дясно завиване, отделена с предпазен остров, което ще гарантира по-добра организация на движението. Освен това се предвижда да се извърши преасфалтиране на тротоарите, подмяна на бордюрите и ВиК реконструкция.

Второто кръстовище, което ще бъде изцяло с нова визия, се намира на ул. “Филип Станиславов“ и ул.“Изгрев“. Дейностите, които се предвижда да се извършат там са свързани с изграждане на предпазни острови в кръстовището за насочване на движението, преасфалтиране на тротоарите, подмяна на бордюрите и ВиК реконструкция.

На мястото на сега съществуващото кръстовище по бул. “Васил Левски“ – ул. “Тодор Икономов“ – ул. “Филип Станиславов“ ще бъде изградено ново Кръгово кръстовище. Освен това ще бъдат преасфалтирани тротоарите, ще се поставят два вида нови бордюри, с цел намаляване скоростта на движение на автомобилите и ще бъде реконструирана ВиК и контактната мрежа.

Около кръстовището при обръщалото на тролейбусния транспорт, ще се извърши затревяване на централния остров, ще се обновят две ленти в кръговото движение, ще се преасфалтират тротоарите и подменят бордюрите. В този район ще се предвиди и място за преминаване на велоалея.

Пешеходните пътеки на всички четири кръстовища предстои да бъдат обновени. Предвижда се и скосяване на тротоара към пътното платно за преминаване на хора с увреждания и майки с деца.

Реализацията на компонента ще доведе до намаляване на времето за пешеходно придвижване до спирките на градския транспорт и увеличаване броя на пътуванията. Срокът за изпълнение на дейностите е 3 месеца, а гражданите ще бъдат своевременно информирани при затварянето на определен пътен участък за ремонт.

С осъществяването на тази част от проекта ще се повиши привлекателността на квартала чрез подобряване на мобилността на населението, ще се подобри трафика и безопасността на транспорта, ще намалят задръстванията и ще се повиши капацитета на системата на обществения транспорт.

Проектът за интегриран градски транспорт е финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 и е на обща стойност 29 379 323,89 лв., от които предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 26 011 937,93 лв. и 3 367 385,96 лв. са собствен принос на Община Русе. Общата продължителност на Проекта е 36 месеца. Главната му цел е ефективно и устойчиво подобряване качеството на услугата градски транспорт. Включва осем компонента, които се реализират поетапно.

Тази публикация е реализирана в рамките на проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”, в изпълнение на договор BG161PO001/1.5-03/2011/005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете