На 20 януари 2019 да почерпят

ЦСКА продаде Мауридес

Американски военни убиха 52 сомалийски ислямисти при въздушен удар

Николай Банев с писмо от следствения арест

Тайбе и ансамбълът отличени в Нощта на шампионите

Тръмп обяви, че е избрано мястото за срещата му с Ким Чен-ун

Брутален феминизъм и политкоректни глупости в „Капитан Марвел“ Новата партийна линия се спазва от Холивуд

„Битка“ под водата САЩ-Русия – 0:1 Американците се самоуспокоиха като победител след края на Студената война

17 мигранти са в неизвестност, след като лодка се преобърна край Либия

Общинските съветници от БСП питат Фандъкова защо не прилага мерките срещу замърсения въздух

„Левски“ тръгна с хикс срещу руснаци, Стоянович доволен от промените в клуба

Отмениха и забавиха около 6 700 полета заради снежните бури в САЩ

Меркел заяви, че ще направи всичко възможно Великобритания да напусне ЕС със споразумение

България екстрадира в САЩ руски хакер, обвинен в компютърни измами

Броят на загиналите при пожара около мексиканския горивопровод достигна 66

Виж какво ще решава правителството утре

Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 5 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2015 Г.

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2015-2016 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА (2014-2020)

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА В ОБЩИНА АНТОНОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ – ЗАКРИВАНЕ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2015 Г.

Внася: министърът на правосъдието

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУСЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДОЛНО АБЛАНОВО, С. ХОТАНЦА, С. НОВО СЕЛО, С. НИКОЛОВО, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ

Внася: министърът на земеделието и храните

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ФОНДАЦИЯ „БЕТЕЛ – БЪЛГАРИЯ”

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 16-17 ЮЛИ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика

и министър на труда и социалната политика

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БОРОВО”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БОРОВО, ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, НА „ТЕРЕКС И КО”, АД, ГР. СОФИЯ

Внася: министърът на енергетиката

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАРАДЖЕЙКА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛО КОБИЛИНО И СЕЛО ЧЕРНИ РИД, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, НА „БУЛГНАЙС” ООД, ГР. ИВАЙЛОВГРАД

Внася: министърът на енергетиката

12. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА В ПЛОЩ „МОГИЛАТА”, ОБЛАСТ ПЕРНИК

Внася: министърът на енергетиката

13. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РЕЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА В ПЛОЩ „ГРЪНЧАРА”, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на енергетиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №4 ЗА 2015 Г.

Внася: министър-председателят

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЖОВАНИ ФАДЖОЛИ, ГРАЖДАНИН НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, КАТО ПОЧЕТЕН (НЕЩАТЕН) КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПАРМА И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ЕМИЛИЯ-РОМАНЯ, И НАЗНАЧАВАНЕ НА ФРАНКО КАСТЕЛИНИ, ГРАЖДАНИН НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ЗА ПОЧЕТЕН (НЕЩАТЕН) КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В БОЛОНЯ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ЕМИЛИЯ-РОМАНЯ

Внася: министърът на външните работи

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ДОПУСКАНЕ ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СИМОВ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТЕН КОНСУЛ НА ГВАТЕМАЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на външните работи

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК С ОСНОВНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ПО ТЯХ

Внася: министърът на финансите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г.

Внася: министърът на външните работи

19. ДОКЛАД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА «ОБЩИ ВЪПРОСИ», ПРОВЕДЕНО НА 23-24 ЮЛИ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

и институционалните въпроси

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЗАЛТОИДИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БОВ – ЗАПАД”, УЧАСТЪК „ЮЖЕН” И УЧАСТЪК „СЕВЕРЕН”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗАНОГЕ, ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, НА „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ

Внася: министърът на енергетиката

21. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА В ПЛОЩТА „ПАРАКЛИС”, ОБЛАСТ ХАСКОВО

Внася: министърът на енергетиката

22. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА В ПЛОЩТА „РАВНИЩЕ-2”, ОБЛАСТ ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ ВАТЕВ, Д.М. С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА” – ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на здравеопазването

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН В БЪЛГАРИЯ” МЕЖДУ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на здравеопазването

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА МОРСКИ ТРАНСПОРТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ГРУЗИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА НА МОРСКИТЕ ЛИЦА СЪГЛАСНО ПРАВИЛО 1/10 НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ, 1978 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ ПОСРЕДСТВОМ ЕДИННАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В ГРАДОВЕТЕ БУРГАС, БЛАГОЕВГРАД, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВИДИН, ВРАЦА, ГАБРОВО, ДОБРИЧ, КЪРДЖАЛИ, КЮСТЕНДИЛ, ЛОВЕЧ, МОНТАНА, ПАЗАРДЖИК, ПЕРНИК, ПЛЕВЕН, ПЛОВДИВ, РАЗГРАД, РУСЕ, СИЛИСТРА, СМОЛЯН, СЛИВЕН, СОФИЯ, СТАРА ЗАГОРА, ТЪРГОВИЩЕ, ХАСКОВО, ШУМЕН И ЯМБОЛ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Внася: министърът на здравеопазването

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната

администрация и министър на вътрешните работи

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Внася: министърът на финансите

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Внася: министърът на земеделието и храните

31. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, ОТКАЗ, ПОНИЖАВАНЕ, СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА

Внася: министърът на туризма

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Внася: министърът на правосъдието

33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЕКСПОЗИЦИЯ, ПРЕДСТАВЯЩА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, В СГРАДАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ, ПРЕЗ 2015 Г.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.