Животновъди даряват кози от стадата си на засегнатите от чумата

20% по-малко безработни жени 14,4% разлика в заплатите на двата пола

Баварски патрули на границата с Австрия

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в четвъртък, 18 юли 2018

„Боинг“ получи поръчка за два нови „Еър Форс 1“ Сделката е на стойност 3,9 млрд. долара

Плащаме в брой до 5000 лева

Криминално проявен мъж буйствал в автобус на градския транспорт и отправил заплахи към водача

12 000 деца са отпаднали от клас 2000 върнати, но отново напуснали

САЩ добиха 11 милиона барела суров петрол за един ден за първи път в историята

Унгария се изтегля от миграционен пакт на ООН Споразумението ще бъде окончателно прието през декември

Въвеждаме еврото от лятото на 2022 г. Трябва да престоим в ERM II поне 3 години, каза Валдис Домбровскис

БЕХ трябва да се разбере с ЕК за пазара на газ

Близо 21 хил. лв. глоба за коневъда, изоставил стадото си от около 70 коне в Осоговския балкан

Гласуват за д-р Дечо Дечев в петък

Събрани са над 220 хил. подписа за референдум срещу приемане на еврото Според организаторите от партия "Възраждане" няма законова пречка за допитване

Виж какво решава Министерски съвет утре

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2014 Г.

НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

Г.

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С НОВИ И АКТУАЛИЗИРАНИ

МЕРКИ В ОТГОВОР НА ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА ОТ 2015 Г. ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА

ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г. И СЪДЪРЖАЩА СТАНОВИЩЕ НА

СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ (2015-2018 Г.)

Внася: министърът на финансите

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на икономиката

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ

РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1 ОТ ЗАКОНА ЗА

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ

НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната

5. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ

БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА

ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ

РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА

МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ

2015 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

администрация и министър на вътрешните работи

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ

СМОЛЯН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА

СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ОТ ПРИРОДНИ И

ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЧОВЕКА БЕДСТВИЯ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА

ВТОРАТА СЕСИЯ НА СМЕСЕНАТА БЪЛГАРО-СРЪБСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО

СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 1 И 2 ЮНИ 2015 Г. В БЕЛГРАД

Внася: министърът на икономиката

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

„ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ПРОВЕДЕНО НА 9 И 10 ЮЛИ 2015 Г. В

ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на правосъдието

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№322 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И

МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА

УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И

КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ

ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Внасят: министърът на здравеопазването

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№234 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА

РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72 НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г.

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на финансите

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5 НА МИНИСТЕРСКИЯ

СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на отбраната

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 22 И 23 ЮЛИ 2015 Г. В

ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на околната среда и водите

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.