Виж какво решава Министерски съвет утре

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА” ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА В ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ – ЗАКРИВАНЕ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КОДИФИКАЦИЯТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА
Внася: министърът на отбраната

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015 Г.
Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД, И ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУСЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЕВХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГЪРНСИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ
Внася: министърът на финансите

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ТУНИЗИЙСКАТА РЕПУБЛИКА
Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Внася: министърът на земеделието и храните

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-МОЛДОВСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. В КИШИНЕВ
Внася: министърът на икономиката

13. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНИТЕ ГОДИШНИ СРЕЩИ НА СЪВЕТИТЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПАТА НА СВЕТОВНАТА БАНКА И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 9 ДО 11 ОКТОМВРИ 2015 Г. В ЛИМА
Внася: министърът на финансите

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО ОТ 19 ДО 21 ЮЛИ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ
Внася: министърът на икономиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ „МАКАЗА” ЕООД – С. ПОДКОВА, ОБЩИНА КИРКОВО, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „АСАРА”, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНДАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.
Внася: министър-председателят

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Внася: министърът на образованието и науката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2015-2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020
Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. КАТО ОСНОВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕМАТИЧНО ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ 1, Т. 1.1 ПО ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1303/2013 Г.
Внася: министърът на икономиката

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Внасят: заместник министър-председателят по координация на европейските
политики и институционалните въпроси министърът на икономиката

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, КОИТО СЕ НАМИРАТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО НЯМА СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №193 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
Внася: министърът на отбраната

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №210 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
Внасят: заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
министърът на здравеопазването

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Внася: министърът на земеделието и храните

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.