Успешна трета регистрация, 127 депутати в пленарна зала

Третата регистрация в пленарна зала беше успешна. В пленарна зала се регистрираха 127 народни представители. При предишните регистрации в зала се оказаха 110 народни представители, а от БСП не се регистрираха. Заседанието продължава с обсъждане на първо четене на промени в Закона за обществените поръчки, внесени от Министерски съвет.

Самият законопроект създава възможност Министерският съвет с постановление да може да създава централни органи за обществени поръчки, обслужващи други сектори, или да възлага осъществяването на тези функции на орган на изпълнителната власт. Също така, законопроектът предлага Агенцията по обществени поръчки да премине към министъра на финансите.

Сред залегналите предложения на Министерски съвет фигурират и текстове, с които се отменя забраната възложителите да поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние, квалификацията и техническите възможност по отношение на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Също така се предвижда поне 80 на сто от предмета на поръчката да се изпълнява от специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания със собствено производство или ресурс или с подизпълнители, или с ресурсите на трети лица, които също трябва да бъдат такива предприятия или кооперации.

Коментари

Задължително поле