Правителството прие изваждането на 155 км пътища от обхвата на тол системата

Държавата ще дотира печатните медии

В Благоевград се презапасяват с лекарства и храни заради коронавируса

Правителството се отказа от покупката на нов самолет

Българският консул в Милано: Паниката намаля, все по-малко хора са с маски по улиците

800 000 лв. дава МОН за площадки за безопасност на движението в училища и детски градини

Ако изборите бяха днес: ГЕРБ – 35,2%, БСП – 24%, ДПС – 10,5% Партията на Слави Трифонов остава под чертата

Деница Сачева: Хората не бива сами да решават да излязат в болничен заради коронавируса

Петя Аврамова: Тол системата обхваща 3115 км от републиканската пътна мрежа

Гърците изпразниха рафтовете в супермаркетите заради коронавируса (СНИМКИ)

Жители на пловдивски села протестират срещу кариерата за добив на инертни материали

От 0 до 100 км/ч за 1,9 секунди Czinger 21C е хибриден хиперавтомобил с мощност 1250 к.с.

Премиерът за коронавируса: Притеснено ми е при епидемия колко ще издържи НОИ, ще струва много пари

Агресивен шофьор пребил търновец на пътя Екшънът се разиграл на трасето София-Варна край разклона за Стражица

Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки: Има дефицит на лекарства за грип

Виж какво решава кабинетът утре

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Внася: министърът на финансите

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ – СЪЗДАВАНЕ НА НОВО НАСЕЛЕНО МЯСТО
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА №12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.
Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2015 Г.
Внася: заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните работи

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Внася: министърът на отбраната

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ХАНДЖИЙСКИ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №34669/10) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Внася: министърът на правосъдието

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Внася: министърът на културата

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРАВИТЛЕСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНА ФРАНКОФОНСКА ИНИЦИАТИВА (2015-2018)” В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА „ФРЕНСКИЯТ ЕЗИК В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ”
Внася: министърът на външните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ВОЕННИ СЛУЖИТЕЛИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ
Внася: министърът на отбраната

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 15 ДО 18 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. В НАЙРОБИ
Внася: министърът на икономиката

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: министърът на земеделието и храните

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГРАНИТОВО”, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН
Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ „ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД – ГР. ЛЪКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ГОВЕДАРНИКА” („ДРУЖБА”), ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И „ГОРУБСО-ЛЪКИ” АД НА 4 ЯНУАРИ 2000 Г.
Внася: министърът на енергетиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-12 КНЕЖА”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВРАЦА, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Внася: министърът на енергетиката

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЧЕРЕШКАТА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БОРИКОВО И С. КИСЕЛЧОВО, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Внася: министърът на енергетиката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „МАЛОМИР”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМЕН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Внася: министърът на енергетиката

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ШЕРЕМЕТЯ – СЕВЕР”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Внася: министърът на енергетиката

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЕТКОВОТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО
Внася: министърът на енергетиката

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ
Внася: министърът на отбраната

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ БЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ
Внася: заместник министър-председателят по европейските фондове
и икономическата политика

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА Й
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НЕГОВ ЗАМЕСТНИК
Внася: министър-председателят

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА 9-АТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИЯ СЪВЕТ ЗА КООПЕРИРАНЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. В ГР. БЕРЛИН, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Внася: министърът на икономиката

29. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 ОКТОМВРИ 2015 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ
Внася: министърът на правосъдието

30. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.
Внася: министърът на икономиката

31. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.