Портних мълчи за глобите по европроектите. Тръгна делото срещу него

Чавдар Трифонов настоява за публичност на харчовете от общинския бюджет
Административен съд – Варна, даде ход на делото срещу мълчаливия отказ на екскмета на града Иван Портних да предостави информация за санкциите и непризнати разходи по управляваните от общината европроекти. Делото беше заведено по иск на кандидат-кмета Чавдар Трифонов, който изнесе пръв пред варненската общественост информация за наложени милиони левове глоби заради нарушения, най-вече на Закона за обществените поръчки, при изпълнението на проекти по оперативните програми от община Варна.

Искането за достъп до обществена информация по въпроса е заведено още на 8 юли т.г. в община Варна от Чавдар Трифонов в качеството му на председател на гражданско сдружение „Възход за Варна”. След като не получава отговор до 22 август, Трифонов обжалва мълчанието пред Административния съд на Варна.
Става въпрос за обществена информация, за която е налице надделяващ обществен интерес, по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), тъй като предоставянето й ще доведе до повишаване на прозрачността и отчетността на Община Варна, смята Чавдар Трифонов. Мълчалив отказ е незаконосъобразен и по същество недопустим от закона акт, като съществува съдебна практика за отмяната на този вид откази, коментира юристът на жалбоподателя.
Съдът отхвърли искането на Община Варна за прекратяване на делото като неоснователно. Предстои да се произнесе с решение в законоустановения едномесечен срок.

В края на август кандидат-кметът на Реформатори и патриоти Чавдар Трифонов изнесе информация за наложени санкции и непризнати разходи на общината от близо 2,5 млн. лв. само по 5 от проектите, по които тя е бенефициент. Данните не бяха опровергани официално. Със средствата можеше да се изградят две училищни спортни зали или да бъде решен проблемът с водоснабдяването на кв. „Изгрев”, коментира Чавдар Трифонов. В заявлението си до общината Трифонов иска да станат публично достояние глобите по общо 10 от европроектите, които местната администрация е изпълнявала.

На 18 ноември т.г. предстои да бъде гледано и друго дело за мълчалив отказ срещу досегашния кмет Иван Портних. То е заради непредостяване на Програмата за управление на община Варна, която кметът е задължен да изготви по Закона за местното самоуправление и местната администрация и да публикува на сайта на общината.

Липсата на програма за управление само потвърждава твърдението ми, че общината се управлява хаотично, без ясна цел, приоритети и визия за бъдещо развитие, коментира Чавдар Трифонов. Отказът на Иван Портних да предостави публична информация за това как управлява и харчи парите на варненци засилва усещането, че решенията в местната администрация се вземат на тъмно и без оглед на обществения интерес, категоричен е кандидат-кметът на „Реформатори и Патриоти – Решението за Варна”.

Коментари

Задължително поле