Река край Дунавци потъна в чернилка, изплува мъртва риба

Сигнал за мъртва риба и потънала в чернилка река Войнишка във Видинско вдигна на проверка експерти от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Монтана (РИОСВ), съобщиха оттам. Сигналът бил подаден на тел. 112 на 3 ноември, че водите на реката в землището на видинското село Буковец са черни като катран, а по брега има мъртва риба, която била събирана с кофи.

Съвместно с представители от Регионалната лаборатория, екоинспекторите са извършили оглед на реката при моста в град Дунавци. Установено е, че водите са оцветени в черно, мътни са, без мирис. Забелязана е образувана на места пяна по повърхността на водата и четири мъртви риби. Мътни и черни води са засечени и при моста на село Буковец, но в този район не е открита мъртва риба.

Резултатите от направените на място експресни анализи са установили, че показателите за "активна реакция" и "разтворен кислород" са в рамките на нормалните за типа на водния обект.

От РИОСВ съобщиха, че предстои извършване на физико-химични анализи от взетите проби за разтворен кислород, електропроводимост, общ азот, нитритен азот, нитратен азот, азот амониев, ортофосфати, фосфор.

На проверката са присъствали кметът на с. Буковец и човекът, подал сигнала. Последният е изказал предположение, че замърсяването на реката е от изливането на утайка от цистерните за разпръскване на течен оборски тор от фирма, притежаваща кравеферма в землището на град Грамада и земеделските земи в околността на с. Буковец. При проверката на предполагаемото място на изливане на утайка от цистерните в река, приток на река Войнишка, водите са били чисти и бистри, поясниха още от екоинспекцията.

Коментари

Задължително поле