Полови координатори в държавните ведомства

Нова длъжност „координатор по равнопоставеност на жените и мъжете“ ще бъде въведена в правителството, става ясно от приетия законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете. Координаторът може да не е един, а да имат такива и в „централните и териториалните органи на изпълнителната власт”, което ще рече - министерства, държавни агенции и областни управи.

Координаторите ще участват в разработването и провеждането на националната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, на секторните и местните политики и програми от гледна точка на равнопоставеността на жените и мъжете. Освен това ще правят "оценка на въздействието по пол на нормативни актове и стратегически документи, предлагани от органи на изпълнителната власт". Координаторите ще участват и в организиране на обучения по равнопоставеност на жените и мъжете.

Запазва се Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към правителството, а Министерският съвет ще определя държавната политика по отношение на равнопоставеността на половете и ще одобрява основните документи в тази област. Министърът на труда и социалната политика пък ще е централен изпълнителен орган, който ръководи, координира и контролира осъществяването на политиката на национално ниво

От проекта не става ясно как точно ще се гарантира равнопоствеността на мъжете и жените в държавната администрация и политиката, каквато е целта на закона. В него не са въведени и квоти за равноправност или други инструменти. Новите органи обаче щели да засилят “провеждането на оперативно ниво на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете”.

Коментари

Задължително поле