Прекратиха делото срещу кмета и главния архитект на Несебър

Бургаският окръжен съд прекрати производства за отнемане на незаконно придобито имущество срещу кмета и главния архитект на Несебър- Николай Димитров и Валентин Димов.

"Съдът, като обсъди доводите на страните и приложените писмени доказателства, намери, че са налице основания за прекратяване на производствата по следните съображения. Проверката по специалния закон от комисията е започнала въз основа на уведомление, че срещу Валентин Димов и Николай Димитров е било образувано и е висящо досъдебно производство за извършено длъжностно престъпление, по което те са били привлечени като обвиняеми.

Проверката е образувана в хипотезата на чл. 22, ал. 1 от закона, тъй като съставът на престъплението попада в обхвата на този текст. Съдът е установил и че воденото досъдебно производство срещу ответниците е било прекратено, с постановление на Окръжна прокуратура гр. Бургас, което на 07.07.2015 год. е било потвърдено с постановление на Апелативна прокуратура гр. Бургас именно поради липса на данни за осъществен състав на престъпление по Наказателния кодекс.

От посочените данни съдът констатира, че в хода на производствата, образувани по подадени искови молби от комисията, е настъпил нов факт, а именно прекратяване на наказателното производство, станал повод за започване на проверки по специалния закон.

Коментари

Задължително поле