39 млн. лв. по ОПОС за изграждане на шест центъра за реакция при наводнения

Министерството на околната среда и водите обяви първата си процедура по Приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-2020 – „Превенция и управление на риска от свлачища и наводнение“. Тя е за изграждане на шест центъра за повишаване готовността на населението при бедствия и е на стойност 39 116 600 лв, съобщиха от МОСВ.

Със средствата ще се извърши модернизация на шест от съществуващите областни обучителни центрове на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Целта е чрез добра подготовка на гражданите за реакция в кризисни ситуации, да се намалят жертвите и негативните последици върху жилищните и промишлените сгради и инфраструктурата.

По проекта ще бъдат модернизирани и някои от съществуващите полигони, където ще се пресъздават ситуации на разливи и наводнения, за да бъдат обучавани гражданите в условия, близки до реалните. Предвидено е финансиране за ремонт на съпътстващата инфраструктура, както и за доставка на оборудване, техника и превозни средства.

Бенефициент по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16 ч. на 5 февруари 2016 г.

Коментари

Задължително поле