Бюро за информация и реклама ще привлича студенти във ВТУ

Бюро за кандидатстудентска информация и реклама откриват във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий". То е създадено с решение на Академичния съвет от 28 септември тази година. За негов директор е избран проф. д-р Андрей Андреев, а за зам.ръководител - гл. ас. д-р Боряна Братанова.

"Кандидатстудентското бюро е обслужващо звено на великотърновския университет, чиято основна цел е да рекламира учебното заведение и да привлича потенциални кандидат-студенти от България и чужбина, както и свързаните с това дейности", обясниха от великотърновския ВУЗ.

Целогодишно Бюрото ще информира кандидатите за университетските бакалавърски и магистърски програми. Ще изготвя информационни и рекламни материали и ще поддържа електронна страница за информация и връзка с кандидати от страната и чужбина.

Дейността на звеното предвижда още издаване на кандидатстудентски справочници, участия в изложения, панаири, борси и срещи със зрелостници и техните родители от страната.

Коментари

Задължително поле