Какво представлява български уестърн?

Земетресение със сила 5.2 по Рихтер разтърси Япония

Съдът гледа мярката за неотклонение на собственика на кучетата, убили човек

Лошото време в Европа взе жертви

Започва приемът на документи за класиране на кандидат-студентите в СУ

Евакуираха летището в Кишинев заради сигнал за бомба

Пуснаха тока в Латинска Америка след срива в електроенергийната система

Експерти обсъдиха използването на финансови инструменти в проекти за ВиК инфраструктура

Приключиха протестите на жълтите жилетки във Франция

Алексис Ципрас предупреди Турция, че ще наложи санкции, ако се потвърдят сондажите за газ край Кипър

Седмокласниците се явяват на матура по БЕЛ

Изтеглете безплатното приложение „Европейски път – Монтана“

На 17 юни 2019 да почерпят

Кианит ни пази от магии Камъкът на истината

Самолет от Милано кацна аварийно в Москва

Нараства броят на живородените деца, както и средната продължителност на живота на населението

Правителството прие отчета за 2014 г. на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), както и тазгодишния план за мониторинг на неговото изпълнение.

По данни на НСИ към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място. През миналата година населението е намаляло с 43 479 души, или с 0,6 на сто.

Средната продължителност на живота за населението на страната, изчислена за периода 2012-2014 г. по данни на НСИ, е 74,7 години. Спрямо предходния период се увеличава с 0,2 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,2 години, докато при жените е със 7,1 години по-висока – 78,3 години.

Увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на живота на населението са положителните тенденции, които отчита документът. Тенденциите сочат, че населението в страната се ориентира към семеен модел с повече от едно дете.

Над 82% от децата, или над 241 000 деца, са настанени в детски градини през учебната 2014/2015 година.

По Програмата „Подпомагане на семейства с деца” изплатените на семействата с деца средства през 2014 г. са в размер на 570 845 821 лева. Изплатените парични обезщетения за бременност и раждане за същия период са в размер на 297,5 млн. лв., което е с 26 млн. лв. повече от плана за годината по бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Към края на 2014 г. в България функционират 401 социални услуги за деца с общ капацитет 10 116 места.

През 2014 г. чрез Фонда за асистирана репродукция са изплатени на 30 лечебни заведения за асистирана репродукция общо 11 177 776 лв. Броят на родените деца е 883, което е 30% успеваемост.

През 2014 г. своя настоящ адрес от страната в чужбина са променили 28 727 човека. Над половината от заминаващите са на възраст между 20-39 години. Едновременно с това, се наблюдава процес на завръщане, т.е. на миграция от чужбина в страната. Освен завърнали се българи, местоживеенето си от чужбина в България са сменили и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2014 г. 26 615 човека са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България, показват данните в отчета.

Дирекция в Министерския съвет е определена за Управляващ орган на ОП „Добро управление 2014-2020“

Дирекция „Добро управление” към Администрацията на Министерския съвет е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, финансирана от Европейския социален фонд. Дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите ще бъде Сертифициращ орган по програмата.

Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ е с бюджет 657 млн. лв. и ще подпомогне реализацията на целите на Националната програма за развитие „България 2020“ чрез подобряването на човешкия капитал в администрацията, разширяването на приложението на информационните и комуникационните технологии, внедряването на комплексното административно обслужване и разширяване на електронните услуги за администрациите за гражданите и бизнеса, както и повишаването на прозрачността на публичния сектор.

Програмата е фокусирана върху въвеждането на електронно управление и електронно правосъдие в България, развитие на държавната администрация и гарантиране на стабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нормативни промени повишават защитата на водната среда срещу химическо замърсяване

Правителството одобри промени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. С тях се осигурява по-високо ниво на защита на водната среда срещу химическо замърсяване.

Списъкът в действащата Наредба е допълнен с 12 нови приоритетни вещества. Стандартите за качество на околната среда (СКОС) са преразгледани за седем от съществуващите приоритетни вещества. Две от тях са определени като приоритетно опасни. Определени са и сроковете, в които следва да се вземат под внимание веществата и техните СКОС.

В Наредбата са дефинирани изисквания към програмите за мониторинг и изпълнение на мониторинга на веществата във вода, седимент или биота. Посочени са нормите за изготвяне и прилагане на програми от мерки за тези вещества. Въведено е изискването за извършване на мониторинг на вещества от списък за наблюдение на нови вещества и замърсители по смисъла на Директива 2013/39/ЕС, за които наличните данни от мониторинг не са достатъчни.

Промените в Наредбата произтичат от задължението на България да транспонира в българската нормативна уредба за водите изискванията на европейското законодателство.

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.