Община Иваново отдели 230 254 лв. за боклука

Община Иваново отделя т.г. 230 254 лв. в бюджета си за събирането и извозването на битовата смет, съобщиха от Общинския съвет. Боклукът се събира два пъти седмично през зимата, а от април до октомври - 1 път.

Обществената хигиена се поддържа с 1057 контейнера и 393 пластмасови кофи по селата в общината. Еднократното им обслужване е от 1,14 лв. до 4,69 лв. с ДДС. 1 т депониран битов отпадък на регионалното депо в Русе струва на местиня бюджет по 8,45 лв. без ДДС.

М.г. две русенски общини стигнаха до съд за 229,47 лв. такса смет. Административният съд осъди община Две могили да плати на община Борово вноската за недвижим имот в село Бъзовец и още 350 лв. разноски по делото.

До казуса се стига след жалба на община Борово кой трябва да поеме разходите за боклука на Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в село Брестовица. Той притежава и имот в Бъзовец, предоставен му безвъзмездно за управление от просветното министерство. Бившият бригадирски лагер с 6 блокчета и столова обаче се намира на територията на община Две могили, въпреки че домът в Брестовица не го ползва целогодишно.

До 2007 г. той приютява летния отдих на децата. После имотът опустява и партидите за ток и вода са закрити. Кметската управа в Борово обаче настоява от Две могили да си платят начислената такса смет. Съдът отсича, че като публична общинска собственост таксата на имота се плаща от дома в Брестовица като данъчно задължено лице.

Коментари

Задължително поле