Консорциум поема летище Горна Оряховица

Консорциум "Гражданско летище Горна Оряховица" е определен за концесионер на летище Горна Оряховица. Това става ясно от проекта за решение на Министерския съвет, който е изпратен до кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и до всички заинтересовани страни.

Определеният концесионер е бил единственият участник в процедурата за предоставяне на концесия. Предстои проектът за решение да бъде гласуван на заседание на Министерски съвет. Определен е двумесечен срок, от влизане в сила на Решението на Министерския съвет, за сключване на концесионния договор. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за орган, който да сключи концесионния договор, да осъществи контрол по изпълнението на концесионния договор, както и да представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.

Срокът за концесията е 35 г. Концесионерът има гратисен период от влизането в сила на договора до изтичане на 48 месеца, през които не дължи концесионно плащане. След този гратисен период новият стопанин на аеропорта ще извършва годишно концесионно плащане, в размер на по-голямата от двете суми- 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или 70 000 лв. без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.

Инвестициите, които концесионерът ще извърши за срока на концесията са в размер на 32 100 000 лева. 22 400 000 лева ще бъдат вложени през първите 4 г на концесията.

Коментари

Задължително поле