Българите спят в евтини хотели

Само 32,1% от българите са нощували в хотели 4 и 5 звезди през ноември, показват данните на националната статистика.
31,8% са почивали в хотели с 3 звезди, а 36,1% - в такива с 1 и 2 звезди. За разлика от нас чужденците масово са избирали луксозните хотели – 65% са нощували в такива с 4 и 5 звезди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2015 г., е 582.6 хил., или с 2.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (със 7.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2015 г. се увеличават с 3.1% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 314.9 хиляди. От всички пренощували лица 74.2% са българи, като по-голямата част от тях (65.5%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 81.4 хил., като 67.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

През ноември 2015 г. в страната са функционирали 1 901 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението). Броят на стаите в тях е 53.3 хил., а на леглата - 107.0 хиляди. В сравнение с ноември 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.2%, а на леглата в тях - с 2.0%, сочат данните на Националния статистически институт.

Приходите от нощувки през ноември 2015 г. достигат 29.2 млн. лв., или с 0.8% повече в сравнение с ноември 2014 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 3.8%, докато тези от чужди граждани намаляват с 3.2%.

Коментари

Задължително поле