МВР измери: Престъпността намаляла с 5 на сто, убийствата - с 0,6

Престъпността в страната през 2015 г. е намаляла с около 5,4 на сто спрямо 2014 г. Това се казва в доклад, публикуван на сайта на МВР.

По предварителни данни през изминалата година са регистрирани общо 107 870 престъпления, от които 10,5% икономически.

Нивото на разкриваемост през 2015 г. се е увеличило с 4,4 пункта - 45 281 (42%) разкрити престъпления, докато през 2014 г. те са били 42 839 (37,6%).

Регистрираните за периода умишлени убийства са 161, което е с 0,6% по-малко от предходния отчетен период.

Акцент в дейността на МВР през 2015 г., се сочи в доклада, е противодействието на битовата престъпност. Отчита се намаление при грабежите с 18,8% и при кражбите - с 14,4%. Регистрирани са 20,7% повече престъпления, свързани с наркотични вещества, увеличение от 6,3% се отчита при посегателствата спрямо МПС.

В резултат от дейността на МВР през 2015 има намаление с 84,7 на коефициента на престъпност (брой престъпления на 100 хил. души) - 1488,7 при 1573,4 за предходната 2014 г.

Съгласно актуалните данни към 28 декември 2015 г. в структурите на МВР работят общо 45 260 души.

Служителите с полицейски правомощия в цялата страна наброяват 27 463-ма души. В това число се включват 5158 гранични полицаи.

Общата численост на служителите на Министерството на вътрешните работи с полицейски функции по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР, съгласно данните към 28 декември 2015 г., е 27 463. От тях в цялата страна в качеството на полицейски служители работят общо 22 305 души, служителите с полицейски функции в ГД „Гранична полиция“ са 5158. Пожарникарите и спасителите в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ са 6761.

Държавните служители по ЗДСЛ /чл. 142, ал. 1, т. 2/, изпълняващи дейност в общата и специализираната администрация, са общо 4232-ма в структурите на МВР в цялата страна. Лицата, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, са 6804.

Общият брой на служителите с полицейски функции, държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, в структурите на Министерството на вътрешните работи в цялата страна – главни и областни дирекции, СДВР, дирекции и специализирани дирекции – е 45 260 души.

Коментари

Задължително поле