Инвалид от Сатовча ще получи 5000 лв. обезщетение заради дискриминация

Мъж с 95% увреждане осъди Агенцията за социално подпомагане за дискриминация. Ц. К. ще получи 5000 лева обезщетение за това, че достъпът до сградата на социалната служба в общината е невъзможен за хора с инвалидни колички.

След травма на гръбначния мозък мъжът останал неподвижен от гърдите надолу и близо десет години се придвижвал само с количка. Имал право да получава целеви помощи и помощни средства и често се налагало да ходи до подразделението на дирекцията, което се намира на втория етаж в сградата на бившия Младежки дом в Сатовча. Постройката обаче не била пригодена за хора с увреждания и нямало асансьор, нито рампа. Винаги, когато инвалидът трябвало да се срещне със социален служител, се налагало друг човек да носи молбите му на втория етаж или да извика социален работник да слезе пред сградата.

На 18 декември 2014 г. се наложило да чака пред сградата на социалната служба два часа – от 14.00 часа до 16.00 часа. Тогава измръзнал и се разболял тежко. Почувствал се обиден и огорчен, с унизено човешко достойнство. Заради това Ц. К. поиска съдът да признае, че срещу него е упражнена дискриминация по признак „увреждане“, както и да бъде задължена Агенцията за социално подпомагане да предприеме необходимите действия за осигуряване на достъп за хора с увреждания в службата в Сатовча.

Административният съд в Благоевград приема, че невъзможността на инвалида за достъп до сградата е причина за претърпените от него морални вреди, изразяващи се в тормоз, обида, унижение и накърняване на достойнството му. На база това съдия Саша Алексова присъжда 5000 лева обезщетение на мъжа с увреждания, които Агенцията за социално подпомагане трябва да му изплати.

Агенцията ще трябва да изплати и сторените от него в производството разноски в размер на 710лева.

Коментари

Задължително поле