Преброиха птиците в Дунав и Огоста

8377 птици от 19 вида преброиха природозащитници в язовир „Огоста”, притоците му и поречието на Дунав в Северозападна България. В края на миналата седмица експерти от МОСВ и неправителствени организации обходиха водните басейни, за да извършат 40-тото среднозимно преброяване на зимуващите у нас водолюбиви пернати.

Почти тройно са намалели птиците в язовир „Огоста”, но пък в река Дунав са се увеличили. Причината за промените най-вероятно е в необичайно топлото до неотдавна време, заявиха орнитолозите. Като цяло обаче броят на пернатите във водните басейни на Северозапада се е запазил приблизително еднакъв в сравнение с предходни години. През 2015 г. в региона са преброени 9 689 птици от 17 вида.

Коментари

Задължително поле